Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας κατά τις εκδηλώσεις για την Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τις εκδηλώσεις
για την Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων στις κατωτέρω οδούς της πόλης
της Βέροιας:

  • στην Λεωφόρο Ανοίξεως, από τη συμβολή της με την οδό Κωττουνίου έως τη συμβολή
    της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου,
  • στην οδό Παστέρ, από τη διασταύρωσή της με την οδό Κωττουνίου έως τη συμβολή της
    με την Λεωφόρο Ανοίξεως,
  • στην οδό Παύλου Μελά, από τη διασταύρωσή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη
    συμβολή της με την Λεωφόρο Ανοίξεως.

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Κυριακή 18-09-2022 και από ώρα 09:00 ́ έως 13:00 ́.

Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (3) σχετική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β ́
20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Γ. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Δ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Ε. Επιπλέον:

i) η ανωτέρω σήμανση θα τοποθετηθεί πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων και θα απομακρυνθεί μετά το πέρας αυτών από τον αιτούντα, με μέριμνα, εποπτεία και επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ii) η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια
της εκδήλωσης, να συντηρεί και να επιτηρεί την σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.

iii) σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και ο αιτών οφείλουν να διασφαλίσουν τη μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και
να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

iv) τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης.

v) σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.

Δείτε την απόφαση.

Προηγούμενο άρθροΗ ΑΣΕ – ΠΑΜΕ Ημαθίας για τα ανύπαρκτα μέτρα για την πανδημία στα σχολεία – ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΕΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟ
Επόμενο άρθροΑρδευτικά έργα ύψους 6.3 εκατ. € στην Τρίγλια Χαλκιδικής