Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας και το Μακροχώρι.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

2. Το από 30-01-2023 αίτημα αναδόχου εταιρίας ‘’Οδοσήμανση Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.’’,
μετά της εγκεκριμένης μελέτης.

3. Το υπ’ αριθ. 5073 από 01-02-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./Δήμου Βέροιας.

4. Το από 01-02-2023 μήνυμα μέσω ηλ. ταχυδρομείου της Δ.Τ.Υ./Δήμου Βέροιας, ως προς
το ορθό χρονικό διάστημα πραγματοποίησης εργασιών.

5. Την υπ’ αριθ. 4842/23/217210 από 01-02-2023 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εργασιών διαγράμμισης διάβασης πεζών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

Α. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομείναν, κάθε φορά, ρεύμα
κυκλοφορίας λόγω αποκλεισμού του έτερου, εκ περιτροπής και στις δύο κατευθύνσεις,
εκατέρωθεν των υφιστάμενων διαβάσεων, σε τμήματα κατωτέρω οδών:

– Πιερίων στην πόλη της Βέροιας
– Αριστοτέλους στο Μακροχώρι

Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Πέμπτη 02-02-2023 & την
Παρασκευή 03-02-2023, κατά τις ώρες από 08:00΄ έως 17:00΄έκαστης ημέρας.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Προηγούμενο άρθροΑνακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας
Επόμενο άρθροΕργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας