Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την από 20-06-2024 αίτηση του κ. ΜΑΥΡΙΔΗ Ελευθερίου.
3. Το υπ΄ αριθ. 27691 από 17-06-2024 έγγραφο Δ.Τ.Υ./ Τμ. Σ.Κ.Α.Μ. Δήμου Βέροιας.
4. Την υπ’ αριθ. 4842/24/1277458 από 21-06-2024 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη
διάρκεια εργασιών μετακόμισης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας,
λόγω αποκλεισμού του ετέρου, επί της οδού Μητροπόλεως έμπροσθεν οικ. αρ. 26.
Β. Τον αποκλεισμό τμήματος του πεζοδρομίου και την απαγόρευση κίνησης των πεζών
στο πεζοδρόμιο της οδού Μητροπόλεως έμπροσθεν οικ. αρ. 26, η κίνηση των οποίων θα
πραγματοποιείται από το απέναντι πεζοδρόμιο. Η απαγόρευση κίνησης των πεζών καθώς και
η ενημέρωσή τους θα γίνεται με χρήση κατάλληλης σήμανσης.
Γ. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Κυριακή 23-06-2024 και
κατά τις ώρες από 07:00΄ έως και 09:00΄.

Άρθρο 2ο

Α. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής
μεταφοράς. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων
πινακίδων σήμανσης.
Β. Για την παραπάνω εργασία θα χρησιμοποιηθούν τα υπ’ αριθ. ΜΕ 152955 και ΙΑΒ 1079
οχήματα.
Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα και η
εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη (τυπικό σχέδιο 3.1.2), βασισμένα στην
ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_6Α7Η46ΜΤΛΒ-79Μ-1

Προηγούμενο άρθροΨηφίστηκε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την αποκατάσταση της Φύσης
Επόμενο άρθροΘεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις ληστείας και σωματικών βλαβών σε βάρος ανηλίκων