Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ’ αριθ. 453418 από 30-11-2023 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ μετά της τεχνικής έκθεσης της
αναδόχου εταιρείας «ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ- BALKAN ELECTRIC Α.Ε.»
3. Την υπ’ αριθ. 4842/23/2461094 από 06-12-2023 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εργασιών αντικατάστασης στύλων και ιστών εναερίου δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος της
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. Τον αποκλεισμό της εξόδου από τον νέο κυκλικό κόμβο στη δ/ση των οδών
Ακροπόλεως με Θερμοπυλών με κατεύθυνση προς Νότο στην οδό Ακροπόλεως,
Β. Τον αποκλεισμό της εξόδου του νέου κυκλικού κόμβου από την οδό Ακροπόλεως προς
την οδό Κίμωνος,
Γ. Τον αποκλεισμό εισόδου στον κυκλικό κόμβο της δ/σης των οδών Ακροπόλεως με
Κίμωνος,
σύμφωνα με ανωτέρω α/α (2) τεχνική έκθεση εγγράφου Τεχνικής Εταιρείας.
Άρθρο 2ο
Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Κυριακή 10-12-2023 κατά
τις ώρες από 07:30΄ έως 15:30΄, εκτός αν υφίστανται επικίνδυνες για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κτλ.).
Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, υπό
τον έλεγχο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας
που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (2) σχετική εγκεκριμένη τεχνική

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_6ΦΕΥ46ΜΤΛΒ-ΧΚΖ

Προηγούμενο άρθροΑπονομή υποτροφιών COSMOTE αξίας άνω των €500.000 σε 30 πρωτοετείς φοιτητές για τις σπουδές τους
Επόμενο άρθροΠαρέμβαση Δημήτρη Μάντζου, Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, για το φορολογικό νομοσχέδιο