Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Το υπ. αρίθ. ΜΙΝ/Ξ.Μ/01 από 21-09-2023 αίτημα του τεχνικού γραφείου κας
ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΟΥ Σοφίας με συνημμένο τυπικό σχέδιο και σχεδιάγραμμα
3. Την υπ’ αριθ. 4842/23/1882530 από 23-09-2023 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσας,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη
διάρκεια εργασιών της Εφορίας Αρχαιοτήτων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων, στην οδό Κεντρικής,
από την συμβολή της με τη οδό Βαρλάμη έως την συμβολή της με την οδό Περικλέους.
Άρθρο 2ο
Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν τη Δευτέρα 25-09-2023 κατά τις
ώρες 12:00΄ – 16:00΄.
Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην
παραπάνω οδό θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς. Τα μέτρα που θα
λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.
Γ. Από την παραπάνω απαγόρευση, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η
διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό
απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.
Δ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα και ευθύνη
της αιτούσας, ήτοι τεχνικού γραφείου κας ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΟΥ Σ. και η εγκεκριμένη σήμανση,
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη..

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση ΑΠΟΦΑΣΗ_993946ΜΤΛΒ-4Ν3

Προηγούμενο άρθροΕπίσκεψη του επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης “Αλληλεγγύη” Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα στις Σέρρες
Επόμενο άρθροΓ. Μυλόπουλος: Σοβαρός ο κίνδυνος πλημμυρών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας