Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Η υπ’ αριθ. 51918 από 21-09-2023 εντολή συγκρότησης συνεργείου κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων – Απόφαση Δημάρχου Βέροιας
3. Το υπ’ αριθ. Υ.Σ. 3713 από 21-09-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./Δήμου Βέροιας.
4. Την υπ’ αριθ. 4842/23/1871448 από 22-09-2023 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εκδηλώσεων μνήμης Ν. Καπετανίδη,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Α. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους
οχημάτων, επί της οδού Π. Μελά (έμπροσθεν Χώρου Τεχνών) από τη συμβολή της με την
οδό Μπιζανίου έως και το όριο του κτηρίου, το Σάββατο 23-09-2023 και κατά τις ώρες
18:00΄ – 23:00΄.
Β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται,
παντός είδους οχημάτων, επί της οδού Ν. Καπετανίδη, από τη συμβολή της με την οδό
Τερψιχώρης έως τη συμβολή της με την οδό Θεοφυλάκτου, την Κυριακή 24-09-2023 και
κατά τις ώρες 10:00΄ – 14:00΄

Άρθρο 2ο
Α. Η προβλεπόμενη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα
είναι σύμφωνα με την ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση
Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην
παραπάνω οδό θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.
Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η
διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό
απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_9ΟΚΓ46ΜΤΛΒ-ΩΝΖ

Προηγούμενο άρθροΙσχυρές βροχές και καταιγίδες από τη Δευτέρα σε δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα – Πότε θα βρέξει στη Θεσσαλία
Επόμενο άρθροDebate TV100 – Βίντεο με τις τοποθετήσεις του Χατζησάββα Παναγιώτη (Υποψήφιου Δημάρχου Βέροιας)