Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθ. 2502/2/1063-α΄ από 19-05-2023 (ΑΔΑ:6ΧΔΕ46ΜΤΛΒ-3ΕΜ) Απόφαση Αν. Διευθυντή Δ.Α. Ημαθίας.

3. Το υπ΄ αριθ. 196080 από 29-05-2023 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ μετά της τεχνικής έκθεσης της αναδόχου εταιρείας «BALKAN ELECTRIC Α.Ε.»

4. Την υπ’ αριθ. 4842/23/1072767 από 30-05-2023 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάσταση οδοστρώματος στο πλαίσιο προγενέστερης κατασκευής υπόγειας διάβασης δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

Α. 1η ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Τον αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας επί της οδού Πλουτάρχου (πλησίον δ/σης με οδό Αρχιμήδη) στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λ. Στρατού προς οδό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με α/α 3 τεχνική έκθεση. Σε αυτή την περίπτωση η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείναν ρεύμα της οδού.

Β. 2η ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Τον αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας επί της οδού Πλουτάρχου (πλησίον δ/σης με οδό Αρχιμήδη) στο ρεύμα κυκλοφορίας από οδό Θεσσαλονίκης προς Λ. Στρατού, σύμφωνα με α/α 3 τεχνική έκθεση. Σε αυτή την περίπτωση η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείναν ρεύμα της οδού.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Προηγούμενο άρθροΔήλωση Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση του Τομέα Παιδείας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής β΄ Θεσσαλονίκης