Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας, στα πλαίσια εργασιών ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις άρθρου 52§2 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις άρθρου 7 του Ν.4463/2017 “Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών” και του Ν.4070/2012 (παράρτημα Χ).

3. Την από 23-05-2023 Αίτηση της εταιρείας «TELCOSERV».

4. Την υπ’ αριθ. 10187 από 18-05-2023 Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

5. Την Τεχνική Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με τα προσηρτημένα σε αυτήν σκαριφήματα και σχέδια.

6. Το υπ’ αριθ. 10539 από 25-05-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./Δήμου Αλεξάνδρειας.

7. Το υπ’ αριθ. 306 από 11-11-2022 έγγραφο του «ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας Α.Ε.».

8. Την υπ’ αριθ. 4847/23/1073659 από 30-05-2023 Αναφορά – Πρόταση Α.Τ. Αλεξάνδρειας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας «HELENIC OPENFIBER M.A.E.» στην πόλη της Αλεξάνδρειας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

Από την Πέμπτη 01-06-2023 και για τέσσερις (4) μήνες:

Α. Την στένωση λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, στις κάτωθι οδούς:

1. Παύλου Μελά, από Παύλου Μελά 9 έως τη συμβολή της με την οδό Νικ. Πλαστήρα.

2. Νικ. Πλαστήρα, από τη συμβολή της με την οδό Παύλου Μελά έως την συμβολή της με την οδό Θεμ. Σοφούλη.

3. Θεμ. Σοφούλη, από τη συμβολή της με την οδό Νικ. Πλαστήρα έως την συμβολή της με την οδό Βεροίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

4. Ανώνυμη Οδό «Β» (κατεύθυνση ΝΔ για 3700μ), από τη συμβολή της με την Ανώνυμη Οδό «Α» έως τη συμβολή της με την Ανώνυμη οδό «Γ».

Β. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του έτερου, με τη βοήθεια σηματωρών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, στις κάτωθι οδούς:

1. Ανώνυμη Οδό «Α» (κατεύθυνση ΝΔ για 700μ), από τη συμβολή της με την οδό Βεροίας έως τη συμβολή της με την Ανώνυμη οδό «Β».

2. Ανώνυμη Οδό «Γ» (κατεύθυνση ΝΔ για 700μ), από τη συμβολή της με την Ανώνυμη Οδό «Β» έως τη συμβολή της με την Ανώνυμη οδό «Δ».

Γ. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, στην Ανώνυμη Οδό «Δ» (κατεύθυνση ΝΔ για 210μ), από τη συμβολή της με την Ανώνυμη Οδό «Γ» έως τη συμβολή της με την Ανώνυμη οδό «Δ».

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Προηγούμενο άρθροΦεστιβάλ Θετικών Επιστήμων Μέρος 1
Επόμενο άρθροΈξι προσλήψεις εποχικών για το έργο κατασκευής καταφυγίου αδέσποτων ζώων