Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Το υπ’ αριθ. 338338 από 14-09-2023 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ μετά της τεχνικής έκθεσης της
αναδόχου εταιρείας «BALKAN ELECTRIC Α.Ε.».
3. Το υπ’ αριθ. 11524 από 08-06-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ/Δήμου Αλεξάνδρειας.
4. Το υπ’ αριθ. 18201 από 18-09-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ/Δήμου Αλεξάνδρειας.
5. Τη σύμφωνη γνώμη του «ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ».
6. Το από 11-09-2023 έγγραφο της Τεχνικής Εταιρείας «ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ».
7.Την υπ’ αριθ. 4847/23/1891892 από 25-09-2023 αναφορά – πρόταση Α.Τ. Αλεξάνδρειας
με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εργασιών υπόγειας διάβασης δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Θ. Κούγκα,
από τη συμβολή της με την οδό Γκουντάντη έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Αθανασίου,
σύμφωνα με α/α (2) τεχνική έκθεση, την Τετάρτη 27-09-2023 από την ανατολή έως τη
δύση του ηλίου.

Άρθρο 2ο

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, υπό
τον έλεγχο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου
Αλεξάνδρειας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα
εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (2) σχετική εγκεκριμένη τεχνική μελέτη,
βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση
Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση ΑΠΟΦΑΣΗ_96ΧΘ46ΜΤΛΒ-7ΧΠ

Προηγούμενο άρθροΥΠΑΑΤ: ΄Έναρξη πληρωμής επιλαχόντων νέων γεωργών
Επόμενο άρθροΣημεία Συνέντευξης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον Ραδιοφωνικό Σταθμό REAL FM