Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξανδρειας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Το υπ’ αριθ. 338434 από 14-09-2023 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ μετά της τεχνικής έκθεσης της
αναδόχου εταιρείας «BALKAN ELECTRIC Α.Ε.»
3. Το υπ’ αριθ. 11524 από 08-06-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ/Δήμου Αλεξάνδρειας.
4. Το υπ’ αριθ. 18201 από 18-09-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ/Δήμου Αλεξάνδρειας.
5. Τη σύμφωνη γνώμη του ‘’ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ’’.
6. Το από 15-09-2023 έγγραφο της Τεχνικής Εταιρείας «ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ».
7. Τις υπ’ αριθ. 4847/23/1864525 από 21-09-2023 αναφορά – πρόταση Α.Τ. Αλεξάνδρειας
με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εργασιών υπόγειας διάβασης δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Αλ.
Παπάγου, από τη συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων έως τη συμβολή της με την οδό
Ν. Πλαστήρα, σύμφωνα με α/α (2) τεχνική έκθεση, την Κυριακή 24-09-2023 από την
ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

Άρθρο 2ο

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, υπό
τον έλεγχο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας
που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (2) σχετική εγκεκριμένη τεχνική
μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.
Γ. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_ΨΛ7Ρ46ΜΤΛΒ-6Ξ3

Προηγούμενο άρθρο«Voltάρω 7» – η «πράσινη» γιορτή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ηλεκτροκίνηση διεξάγεται την Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους)
Επόμενο άρθροΕπίσκεψη του Απόστολου Τζιτζικώστα στο έργο της επέκτασης του διυλιστηρίου της ΕΥΑΘ που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια