Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας.

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια\ εργασιών αποκατάστασης της βλάβης φρεατίου αποχέτευσης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων στην οδό Εθν. Αντίστασης, από τη συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων έως τη συμβολή της με την οδό Ν. Ευαγγελά, από την 17:00΄ ώρα την Δευτέρα 10-06-2024 έως τη δύση του ηλίου την Παρασκευή 21-06-2024.

Άρθρο 2ο

Α. Οι εργασίες θα ξεκινούν από την ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρώνονται έως τη δύση του ηλίου, έκαστη ημέρα. Σε περίπτωση που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κτλ.), οι εργασίες δεν θα πραγματοποιούνται.

Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα παραμείνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά το τέλος του ωραρίου των εργασιών και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με α/α (4) τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και

Δ. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Ε. Επιπλέον:

  1. η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί από τον αιτούντα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με μέριμνα, εποπτεία και επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας.
  2. ο αιτών τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας υποχρεούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να συντηρούν και να επιτηρούν την εγκεκριμένη σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.
  3. η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας και ο αιτών τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οφείλουν να διασφαλίσουν τη μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
  4. θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων των μονίμων κατοίκων της περιοχής στην ανωτέρω οδό με σκοπό την πρόσβαση τους στις οικίες τους.
  5. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης μαζί με αναλάμποντες φανούς κατά τις νυκτερινές ώρες.
  6. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 Ν.2696/99 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το Άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Άρθρο 4 Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρονικό ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ανδρέας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής
Προηγούμενο άρθροΕνσωμάτωση 30%: Άνετη πρωτιά ΝΔ, δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, 8 κόμματα διεκδικούν έδρα
Επόμενο άρθροΓαλλία: Την διάλυση του Βουλής ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν μετά τη νίκη της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές