Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην οδό Μ. Αλεξάνδρου στην πόλη της Βέροιας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εργασιών κλαδέματος δένδρων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων,

1. στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της
με την οδό Εμμ. Ζάχου,

2. στην οδό Εδέσσης, από τη συμβολή της με την οδό Μερκ. Καρακωστή έως τη συμβολή
της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου, τη Δευτέρα 23-05-2022 και κατά τις ώρες 13:30 ́έως 17:00

Β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων,

1. στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, από τη συμβολή της με την οδό Εμμ. Ζάχου έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως,

2. στην οδό Π. Μελά, από τη συμβολή της με την οδό Αντωνιάδη έως τη συμβολή της με την
οδό Μ. Αλεξάνδρου, την Τετάρτη 25-05-2022 και κατά τις ώρες 13:30 ́ έως 17:00 ́.

Άρθρο 2ο

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (3)
σχετική εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β ́ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.

Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Δ. Επιπλέον:

i) η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί πριν από την έναρξη των εργασιών και
θα απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών από τον αιτούντα τις εργασίες, με μέριμνα, εποπτεία και επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ii) η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για
την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.

iii) σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και ο αιτών οφείλουν να διασφαλίσουν τη μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

iv) να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

v) τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.

vi) σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση.

Προηγούμενο άρθροΟ Γ. Οικονόμου στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ»
Επόμενο άρθροΣημεία χαιρετισμών ξένων ηγετών και αντιπροσωπειών στο 3ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ.