«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στα πλαίσια εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών επί της Ε.Ο.4 Αλεξάνδρειας – Κοζάνης, στο τμήμα Τ.Κ. Βρυσακίου – Δ.Κ. Αλεξάνδρειας»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών στα πλαίσια έργου «Κατασκευή δικτύου οπτικών ινών της WIND RSS Alexandreia»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Την στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά την διάρκεια των εργασιών
εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών, στην Ε.Ο.4 της Π.Ε. Ημαθίας, από Χ.Θ. 53+000 (Τ.Κ.
Βρυσακίου) έως Χ.Θ. 50+000 (δ/ση με οδό Σμύρνης – Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας), στο
ρεύμα κυκλοφορίας από Βρυσάκι προς Αλεξάνδρεια.

Άρθρο 2ο
Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την ανατολή έως τη δύση του
ηλίου, έκαστης ημέρας, από την Πέμπτη 26-11-2020 έως και την Παρασκευή 04-12-
2020.
Β. Σε κάθε περίπτωση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται αμφίδρομα από το
εναπομείναν πλάτος έκαστου ρεύματος κυκλοφορίας που θα είναι τουλάχιστον 2,75 μέτρα
για όλο το τμήμα της οδού που θα διεξάγονται οι εργασίες. Σε καμία περίπτωση, δε θα
διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην εν λόγω οδό.
Γ. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν μετά την ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρώνονται
πριν την Δύση του Ηλίου εκάστης ημέρας και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην
κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των
οχημάτων.

Διαβάστε όλες τις προσωρινές ρυθμίσεις εδώ