Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια έκτακτων εργασιών κοπής δένδρων και κλαδιών στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Ημαθίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών κοπής δέντρων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Α. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του έτερου, εκ περιτροπής και στις δύο κατευθύνσεις, επί της Π.Ε.Ο.1 από χ.θ. 41+000 (ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.) μέχρι χ.θ. 48+000 (Αλεξάνδρεια).

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από το Σάββατο 23-07-2022 έως και το Σάββατο 06-08-2022 και από ώρα 07:00 ́έως τη δύση του ηλίου έκαστη ημέρα.

Β. Οι εν θέματι εργασίες θα ξεκινούν από την 07:00 ́ ώρα έως και τη δύση του ηλίου. Σε περίπτωση που επικρατούν επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κλπ), θα γίνει διακοπή των εργασιών και λήξη της κυκλοφοριακής ρύθμισης.

Γ. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η εργοταξιακή ζώνη θα είναι κυλιομένη με μέγιστο μήκος έως 50 μέτρα και η εργοταξιακή σήμανση θα είναι σύμφωνη με την ανωτέρω με α/α 2 εγκεκριμένη μελέτη, σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων. Τα δε μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της οδού και του εκπονούντος έργου.

Δ. Όταν ολοκληρώνονται οι εργασίες κοπής δέντρων στην επιλεγμένη κάθε φορά εργοταξιακή ζώνη 50μέτρων, θα αφαιρείται όλη η εργοταξιακή σήμανση, η οποία και θα εγκαθίσταται εκ νέου προς την ίδια κατεύθυνση στην επόμενη αποκοπή συστάδα δέντρων.

Ε. Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέραν της ανωτέρω εγκεκριμένης εργοταξιακής σήμανσης, θα συνδράμουν στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας σηματωροί, εκατέρωθεν του αποκλεισμένου κάθε φορά τμήματος. Συγκεκριμένα θα υπάρχουν σηματωροί ανά κατεύθυνση, σύμφωνα με α/α 2 εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίοι θα λειτουργούν βοηθητικά στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, διασφαλίζοντας τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων.

ΣΤ. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των εργασιών και σε κάθε περίπτωση μετά την ανατολή του ηλίου και θα απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση πριν τη δύση του ηλίου, από τον ανάδοχο του έργου, με μέριμνα και υπό την επίβλεψη της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Ζ. Μετά το πέρας των εργασιών, θα δίνονται κανονικά στην κυκλοφορία τα αποκλειόμενα τμήματα των προαναφερόμενων οδών, απολύτως καθαρά από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλή για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Η. Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει:

  1. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.
  1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε, με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
  1. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).
  1. Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού του έργου.
  1. Να ληφθεί μέριμνα για την πιθανή κίνηση που μπορεί να προκύψει από τους αγροτικούς δρόμους, που συμβάλλουν στο τμήμα της οδού που εκτελούνται οι εργασίες και είναι αποκλεισμένη, με τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και ενός (1) σηματωρού για την διευθέτηση της κίνησης όταν προκύψει.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση.

Προηγούμενο άρθροΟ Γ. Οικονόμου στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1 FM»
Επόμενο άρθροΕνημέρωση από ΕΛΓΑ: Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους παραγωγούς για το πρόγραμμα Κρατικών ενισχύσεων “Ετήσιο 2019”