Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διεξαγωγή θρησκευτικών εκδηλώσεων προς τιμή του Αγίου Αντωνίου στην πόλη της Βέροιας

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διεξαγωγή
θρησκευτικών εκδηλώσεων προς τιμή του Αγίου Αντωνίου του Βεροιέως στην πόλη της
Βέροιας την 31η Ιουλίου και 1η Αυγούστου 2020 και την υποδοχή του Τιμίου Σταυρού
από την Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στον Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Από 10:00 ώρα της Παρασκευής 31-07-2020 έως την 24:00 ώρα του Σαββάτου 01-08-
2020, την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης, παντός είδους
οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στις κάτωθι οδούς:
α) στην οδό Αγίου Αντωνίου, από τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή
της με την οδό Βερμίου,
β) στην πάροδο Αγίου Αντωνίου έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής, καθώς και
γ) στην Πλατεία Αγίου Αντωνίου.

Άρθρο 2ο
Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, θα διεξάγεται
μέσω παρακαμπτηρίων οδών.
Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα
του Δήμου Βέροιας.
Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα οχήματα των διοργανωτών, τα
ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η
διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν
ενημέρωσης των επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων.

Διαβάστε όλες τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις