Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών στην Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, στο τμήμα Κυψέλης-Νησελίου

quantity of asphalt

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου επί της Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Κατερίνης στο τμήμα Κυψέλης-Νησελίου και ειδικότερα από χ/θ 59+600 έως χ/θ 57+600,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων επί της Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, στο τμήμα Κυψέλης-Νησελίου, στο εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Νησέλι προς Κυψέλη, και ειδικότερα από την χ/θ 57+600 έως και την χ/θ 59+600, την Δευτέρα 28-09-2020 και από την ανατολή έως την δύση του ηλίου.

Άρθρο 2ο
Α. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας, με κατεύθυνση από Κυψέλη προς Νησέλι. Η εργοταξιακή ζώνη θα είναι
κυλιόμενη με μέγιστο μήκος έως 50 μέτρα και η κυκλοφορία θα γίνεται με στένωση της δεξιάς λωρίδας της οδού κατά 2,50μ (πλάτος οδού περίπου 10m). Μετά το πέρας των εργασιών, θα αποδοθούν κανονικά στην κυκλοφορία τα αποκλειόμενα τμήματα της προαναφερόμενης οδού, απολύτως καθαρά από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλή για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Διαβάστε όλες τις προσωρινές ρυθμίσεις εδώ