Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Προύσσης και Μουρούζη, στην πόλη της Βέροιας

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Α. Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 522 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την υπ’ αριθ. 24723 από 14-09-2021 αίτηση Δ/ντη 9ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας κ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Πέτρου.
 3. Το υπ’ αριθ. 24773 από 14-09-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./ Δήμου Βέροιας.
 4. Την υπ’ αριθ. 4842/21/ 1879019 από 14-09-2021 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσας,

και

Β. Αποβλέποντας  στην  ομαλή  και  ασφαλή  διεξαγωγή  της  οδικής  κυκλοφορίας,  στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών εκφόρτωσης εξοπλισμού γραφείου στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων

 1. στην οδό Προύσσης, από την συμβολή της με την οδό Μ. Μπότσαρη έως την συμβολή της με την οδό Σμύρνης και
 2. στην οδό Μουρούζη, από την συμβολή της με την οδό Προύσσης έως το αδιέξοδο της οδού.

Β. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται,

 1. επί της οδού Προύσσης, έμπροσθεν αύλειου χώρου 9ου Δημοτικού Σχολείου και
 2. επί της οδού Μουρούζη, από την συμβολή της με την οδό Προύσσης έως το αδιέξοδο της οδού.

Άρθρο 2ο

Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν σήμερα Τρίτη 14-09-2021 κατά τις ώρες 15:00΄ – 19:00΄.

Άρθρο 3ο

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.

Β. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Δ. Επιπλέον:

 1. Η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των εργασιών και θα απομακρυνθεί μετά το πέρας αυτών από τον αιτούντα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με μέριμνα, εποπτεία και επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
 2. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας υποχρεούται να συντηρεί και να επιτηρεί  την  εγκεκριμένη  σήμανση  για  την  ομαλή  και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση  της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο  δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.
 3. Σε κάθε περίπτωση η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και ο αιτών τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οφείλουν να διασφαλίσουν την μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
 4. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών από και προς τους χώρους εργασιών.

Ε.  Σε  περίπτωση  που  απαιτηθεί  να  μετακινηθεί όχημα  το  οποίο  είναι ήδη σταθμευμένο  στο εν λόγω τμήμα των οδών Προύσσης κα Μουρούζη, που θα εφαρμοσθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ή  από  παρόδια ιδιοκτησία  και η  κίνησή  του δεν είναι δυνατή  λόγω  των  εργασιών, οι οδηγοί των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω εργασία θα προβούν στην άμεση μετακίνησή τους προκειμένου να πραγματοποιείται ανεμπόδιστα η κίνηση των σταθμευμένων οχημάτων.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως  του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 

Προηγούμενο άρθροΕπίσκεψη κ. Σταμάτη στο Σπίτι της Βεργίνας
Επόμενο άρθροΠ. Χρηστίδης: Λαχανιασμένοι έριξαν το προσωπείο