Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ζωγιοπούλου, στην πόλη της Βέροιας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

⦁ Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

⦁ Την από 07-06-2021 αίτηση του κ. ΤΟΛΗ Εμμανουήλ.

⦁ Το υπ’ αριθ. 10472 από 07-06-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./ Δήμου Βέροιας.

⦁ Την υπ’ αριθ. 4842/21/1184237 από 10-06-2021 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσας,

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εργασιών μεταφοράς οικοσκευών,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, στην οδό Ζωγιοπούλου, από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή της με την οδό Αντωνίου Καμάρα.

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Κυριακή 13-06-2021 και κατά τις ώρες 13:00 – 15:00.

Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.

Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται:

⦁ Το υπ’ αριθ. ΝΧΥ 2138 όχημα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανωτέρω μεταφορά.
⦁ Τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Δ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούσα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Ε. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να μετακινηθεί όχημα το οποίο είναι ήδη σταθμευμένο στο εν λόγω τμήμα της οδού Ζωγιοπούλου, που θα εφαρμοσθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ή από παρόδια ιδιοκτησία και η κίνησή τους δεν είναι δυνατή λόγω των εργασιών μετακόμισης, οι οδηγοί των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω μεταφορά θα προβαίνουν στην άμεση μετακίνηση τους προκειμένου να πραγματοποιείται ανεμπόδιστα η κίνηση των σταθμευμένων οχημάτων.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Προηγούμενο άρθρο100 Χρόνια στη Πατρίδα
Επόμενο άρθροΟμιλία βουλευτή Σερρών Κωνσταντίνου Μπούμπα στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων