Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μητροπόλεως, στην πόλη της Βέροιας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών μεταφοράς βαρέων εκτυπωτικών μηχανημάτων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Α. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας, στην οδό Μητροπόλεως, στον αριθμό 37, στον κλάδο κυκλοφορίας από την οδό Βενιζέλου
προς την Πλατεία Ρακτιβάν.

Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Κυριακή 21-11-2021 και κατά τις ώρες από 10:00 ́ έως 15:00 ́.

Άρθρο 2ο

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (3)
σχετική εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β ́ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν με τη χρήση σήμανσης προειδοποίησης για στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας, χρήση κώνων και θα τοποθετηθούν
και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σημαιοφόροι, προκειμένου στο σημείο της οδού που θα εκτελούνται οι εργασίες, να εκτρέπεται η κυκλοφορία στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και
η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ.

Γ. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής
μεταφοράς.

Δ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται:

  • Το υπ’ αριθ. ΝΕ14028 γερανοφόρο όχημα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την
    ανωτέρω μεταφορά.
  •  Τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής
    Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα
    επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις
    επικρατούσες συνθήκες.

Ε. Επιπλέον:

1. Η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί πριν από την έναρξη των εργασιών και
θα απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών από τον αιτούντα τις εργασίες, με μέριμνα,
εποπτεία και επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.

3. Σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και ο αιτών οφείλουν να διασφαλίσουν τη μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα
και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

4. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

5. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης.

6. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση.

Προηγούμενο άρθροΑλλαγή σκυτάλης στη ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Νάουσας
Επόμενο άρθροΑποστολή αγώνα ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ – Ολυμπιακός Βόλου