Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Κοντογεωργάκη, στην πόλη της Βέροιας

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εκφόρτωσης ιατρικών μηχανημάτων, στην οδό Κοντογεωργάκη, στην πόλη της Βέροιας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την Τρίτη, 04-05-2020 και από έκδοση της παρούσας έως 18:00΄ ώρα:
Α. την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων και την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Κοντογεωργάκη, από τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως έως την συμβολή της με την οδό Ρήγα Φεραίου και
Β. την αμφιδρόμηση τμήματος της οδού Ρήγα Φεραίου, από την συμβολή της με την οδό Αγίου Δημητρίου έως την συμβολή της με την οδό Κοντογεωργάκη.

Άρθρο 2ο

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.
Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη
τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες. ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βέροια, 04 Αυγούστου 2020 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 49/2020

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε όλες τις Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Κοντογεωργάκη, στην πόλη της Βέροιας