Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ανατολικής Παράκαμψης της Ε.Ο. 4

Ο Αναπλ. Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έκτακτων εργασιών ασφαλτόστρωσης και των δύο λωρίδων κυκλοφορίας, της υπ. αριθμ. Ε.Ο.4 «Αλεξάνδρεια − Βέροια – Ανατολική παράκαμψη Βέροιας Όρια Ν. Κοζάνης» και συγκεκριμένα στην ανατολική παράκαμψη Βέροιας (Νέα Περιφερειακή Οδός) από Α/Κ Δικαστηρίων έως διασταύρωση της Ε.Ο.4 με την οδό Στρατού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο Μονό

α) Την παράταση ισχύος της ανωτέρω με α/α 2 Απόφασής μας έως και την Πέμπτη 11-06-
2020, καθότι οι εν θέματι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το ανωτέρω με α/α 3 σχετικό έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ. Συγκ. Έργων.
β) Το Σάββατο 06-06-2020 και την Κυριακή 07-06-2020 δεν θα πραγματοποιηθούν οι εν θέματι εργασίες, σύμφωνα με το ανωτέρω με α/α 3 σχετικό έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ. Συγκ. Έργων.
γ) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην ανωτέρω με α/α 2 σχετική Απόφαση του
προοιμίου της παρούσης.

Διαβάστε όλες τις Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ανατολικής Παράκαμψης της Ε.Ο. 4 (Νέα Περιφερειακή Οδός) – Παράταση Απόφασης