Πρόγραμμα Εκλογής για τις επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 “Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I» (Α΄133)” και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019(Α΄43).
  2. Την υπ΄αριθμ. 13/ΕΠ/2019/11-5-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 οι αναφερόμενοι σ΄αυτήν συνδυασμοί υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Συμβούλων Κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Αλεξάνδρειας, καθώς και τις αριθμ. 16/ΕΠ/2019 και 17/ΕΠ/2019 τροποποιήσεις αυτής.
  3. Tην με αριθμ. πρωτ. 40869/29-5-2019 Εγκύκλιο 42 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019»
  4. Την υπ΄αριθμ. 105/29-5-2019 πράξη του Πρωτοδικείου Βέροιας με τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για το Δήμο Αλεξάνδρειας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Οι επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη του Δημάρχου στο Δήμο Αλεξάνδρειας θα διενεργηθούν την 2α Ιουνίου 2019 μεταξύ των παρακάτω υποψηφίων δημάρχων, οι συνδυασμοί των οποίων έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019:

Α΄ Συνδυασμός

Με το όνομα “ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ”, με έμβλημα “Τέσσερα παραλληλόγραμμα διαφορετικής απόχρωσης ενωμένα κάθετα μεταξύ τους και αριστερά αυτών στην πρώτη σειρά οι λέξεις “ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ”, στη δεύτερη σειρά οι λέξεις “ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” και στην τρίτη σειρά οι λέξεις “#ΑΞΙΖΟΥΜΕ_ΚΑΛΥΤΕΡΑ”, του οποίου υποψήφιος δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι είναι οι παρακάτω:

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

(Υποψήφιος Δήμαρχος)

Β΄ Συνδυασμός

Με το όνομα “ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ”, με έμβλημα τις λέξεις Ώρα Ευθύνης με     καλλιγραφικούς χαρακτήρες στην πρώτη σειρά, τις λέξεις δήμος Αλεξάνδρειας στη δεύτερη σειρά και στην τρίτη σειρά τις λέξεις ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ, του οποίου υποψήφιος δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι είναι οι παρακάτω:

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου

(Υποψήφιος Δήμαρχος)

 Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 2α του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή, από 07:00 και μέχρι ώρας 19:00, στα κατωτέρω Εκλογικά Τμήματα και Καταστήματα ψηφοφορίας που καθορίστηκαν με την αριθμ. 278803(2549)/4-5-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας.

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ α) Από : ΑΒΕΤΙΔΟΥ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Εως : ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ – ΧΑΣΑΝ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ               νότια είσοδος                                     2η αίθουσα αριστερά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΒΑΒΙΤΣΑ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εως : ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ – ΘΩΜΑΣ
1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ               νότια είσοδος                                          4η αίθουσα αριστερά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΓΙΑΒΑΣΙΔΟΥ – ΠΕΤΡΟΥΛΑ
Εως : ΔΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ
1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ               νότια είσοδος                                            6η αίθουσα αριστερά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΔΕΜΕΛΗ – ΑΓΝΗ
Εως : ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ – ΝΤΑΛΙΑ
5o  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                    δυτική είσοδος                                    2η αίθουσα αριστερά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΖΓΚΟΥΡΑ – ΑΥΓΟΥΛΑ
Εως : ΙΩΑΝΝΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
5o  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                    δυτική είσοδος                              2η αίθουσα δεξιά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΚΑΒΑΓΙΑ – ΚΑΜΙΛΑ
Εως : ΚΑΡΩΝΗ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2o  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                               νότια είσοδος                                     2η αίθουσα αριστερά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΚΑΣΑ – ΜΑΝΟΥΕΛΑ
Εως : ΚΟΛΟΘΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ
2o  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                νότια είσοδος                                       1η αίθουσα δεξιά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΚΟΜΝΗΝΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2o  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                            νότια είσοδος                                             3η αίθουσα δεξιά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΚΥΡΙΑΚΗ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΛΙΑΚΟΥ – ΠΗΝΕΛΟΠΗ
2o  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                  νότια είσοδος                                           5η αίθουσα δεξιά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
10Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΛΙΑΜΠΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6o  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                    δυτική είσοδος                                1η αίθουσα δεξιά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
11Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΜΑΡΟΥΔΑ – ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Εως : ΜΟΛΛΑ – ΣΕΛΙΜΑ
3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                    βόρεια είσοδος                                1η αίθουσα δεξιά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
12Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΜΟΡΕΝΚΟ – ΝΤΕΝΗΣ
Εως : ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                    ανατολική είσοδος                                2η αίθουσα αριστερά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
13Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΜΠΟΖΑΓΛΥΚΙΔΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
Εως : ΞΥΠΟΛΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΥΛΙΑΝΗ
7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                    ανατολική είσοδος                                2η αίθουσα δεξιά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
14Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                    ανατολική είσοδος                                          4η αίθουσα δεξιά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
15Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΠΑΠΑΕΜΑΝΟΥΗΛ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                ανατολική είσοδος                            2η αίθουσα αριστερά               ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
16Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΠΟΥΖΙΑΡΙΤΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΣΙΜΟΥ – ΜΑΡΙΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                ανατολική είσοδος                             2η αίθουσα δεξιά               ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
17Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΣΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΣΤΥΛΠΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΣΠΑΣΙΑ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                βόρεια είσοδος                                  2η αίθουσα αριστερά               ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
18Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΣΥΛΑΙΟΣ – ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Εως : ΤΟΛΙΟΣ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                βόρεια είσοδος                                               4η αίθουσα αριστερά               ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
19Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΤΣΟΛΠΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                βόρεια είσοδος                                 2η αίθουσα αριστερά               ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
20Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Από : ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ – ΣΟΦΙΑ
Εως : ΨΩΜΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                βόρεια είσοδος                                   2η αίθουσα δεξιά               ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
21Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΨΟΧΩΡΑ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΜΥΣΙΑΚΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ                                                        2η αίθουσα αριστερά           ΚΑΨΟΧΩΡΑ
22Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΨΟΧΩΡΑ
Από : ΝΑΡΙΝ – ΑΙΣΕ
Εως : ΧΟΛΕΒΑΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ                                          1η αίθουσα δεξιά           ΚΑΨΟΧΩΡΑ
23Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΝΗΣΕΛΙ
α) Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Εως : ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΕΛΙΟΥ                                   1η αίθουσα δεξιά                  ΝΗΣΕΛΙ
24Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΝΗΣΕΛΙ
Από : ΜΕΡΕΤΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΨΑΛΙΔΑ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                                                          ΝΗΣΕΛΙ
25Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΣΧΟΙΝΑΣ
Από : ΑΓΟΡΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Εως : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΙΝΑ                                   2η αίθουσα αριστερά                  ΣΧΟΙΝΑΣ
26Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ α) Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΛΑΣΣΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ                                   2η αίθουσα δεξιά                  ΒΡΥΣΑΚΙ
27Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ Από : ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ – ΣΩΤΗΡΙΑ
Εως : ΧΥΤΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                                                        ΒΡΥΣΑΚΙ
28Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΛΙΑΚΑΚΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ                                   2η αίθουσα αριστερά                  ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ
29Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                   ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ
30Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ – ΑΝΝΑ
Εως : ΚΑΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΘΑΛΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ                                   2η αίθουσα αριστερά                  ΛΟΥΤΡΟΣ
31Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΟΥ Από : ΚΑΜΤΣΙΚΗ – ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
Εως : ΠΡΙΦΤΙ – ΜΑΡΙΟΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ                                   1η αίθουσα δεξιά                  ΛΟΥΤΡΟΣ
32Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΟΥ Από : ΡΑΠΤΗ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Εως : ΧΩΛΙΔΟΥ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ                                   3η αίθουσα δεξιά                  ΛΟΥΤΡΟΣ
33Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – ΗΛΙΑΣ
Εως : ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ                                  1η αίθουσα δεξιά                  ΝΕΟΧΩΡΙ
34Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ – ΘΩΜΑΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΔΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ                                  3η αίθουσα δεξιά                  ΝΕΟΧΩΡΙ
35Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΝΗΣΙΟΥ Από : ΑΔΑΜΙΔΟΥ – ΜΑΡΘΑ
Εως : ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ                                  2η αίθουσα αριστερά                  ΝΗΣΙ
36Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΝΗΣΙΟΥ Από : ΚΕΣΚΕΝΙΔΗ – ΑΡΓΥΡΩ
Εως : ΜΩΡΑΙΤΟΥ – ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ                                  2η αίθουσα δεξιά                           ΝΗΣΙ
37Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΝΗΣΙΟΥ Από : ΝΑΖΙΦ ΟΓΛΟΥ – ΣΕΒΗΛΕΝ
Εως : ΣΟΜΑΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ                                  4η αίθουσα δεξιά                         ΝΗΣΙ
38Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΝΗΣΙΟΥ Από : ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ – ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΨΥΡΟΥΚΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ                                  2η αίθουσα                               ΝΗΣΙ
39 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΛΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                                          ΕΠΙΣΚΟΠΗ
40Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Από : ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΗΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ                                2η αίθουσα αριστερά               ΕΠΙΣΚΟΠΗ
41 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑ
Εως : ΧΟΛΕΒΑ – ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ
42Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Εως : ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ                                        2η αίθουσα αριστερά               ΚΑΒΑΣΙΛΑ
43Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ Από : ΝΑΙΟΥ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΨΑΛΙΔΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ          ΚΑΒΑΣΙΛΑ
44 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ α) Από : ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΣΑΝΙΔΟΥ – ΘΕΟΔΟΣΙΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ                               1η αίθουσα αριστερά               ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ
45 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΚΑΣΙΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Εως : ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ                               1η αίθουσα δεξιά               ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ
46 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΦΡΑΙΜ
Εως : ΧΟΛΕΒΑ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ                               2η αίθουσα δεξιά               ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ
47 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ                               1η αίθουσα αριστερά               ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
48 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ Από : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΠΑΣΧΟΥ – ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ                               2η αίθουσα αριστερά               ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
49 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ Από : ΠΑΣΧΟΥ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ                               1η αίθουσα δεξιά               ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
50 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙΟΥ
Από : ΑΛΜΠΑΝΗ – ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ          ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙ
51 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ                                   1η αίθουσα αριστερά                     Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ
52Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ Από : ΜΙΜΙΝΙ – ΕΡΒΙΣ
Εως : ΧΙΛΙΑ – ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ                                 2η αίθουσα δεξιά               Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ
53Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥ α) Από : ΑΓΑΠΙΔΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
Εως : ΚΟΛΟΒΟΥ – ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ                                        2η αίθουσα αριστερά               ΣΤΑΥΡΟΣ
54Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥ Από : ΚΟΝΔΥΛΗ – ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΥΜΕΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ                                      1η αίθουσα δεξιά               ΣΤΑΥΡΟΣ
55Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥ Από : ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΩΜΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ                                                         3η αίθουσα δεξιά               ΣΤΑΥΡΟΣ
56Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Εως : ΓΚΡΙΖΑΛΙΩΤΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ                                               2η αίθουσα αριστερά               ΜΕΛΙΚΗ
57Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ Από : ΓΟΥΛΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΚΑΡΑΦΩΛΑ – ΕΛΕΝΗ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ                                                 2η αίθουσα δεξιά               ΜΕΛΙΚΗ
58Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ Από : ΚΑΡΔΑΚΟΥ – ΑΝΝΑ
Εως : ΜΑΛΟΥΤΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ                                                   4η αίθουσα δεξιά               ΜΕΛΙΚΗ
59Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ Από : ΜΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΝΗΣΕΛΙΩΤΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ                                                2η αίθουσα αριστερά               ΜΕΛΙΚΗ
60Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ Από : ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ – ΠΑΡΘΕΝΑ
Εως : ΠΑΡΑΠΟΥΡΑΣ – ΦΩΤΙΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ                                               2η αίθουσα δεξιά               ΜΕΛΙΚΗ
61Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ Από : ΠΑΡΑΣΧΟΥ – ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΤΖΙΟΥΡΑΣ – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ                               2η αίθουσα αριστερά               ΜΕΛΙΚΗ
62Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ Από : ΤΖΙΡΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ – ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ                               1η αίθουσα δεξιά               ΜΕΛΙΚΗ
63Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΜΠΡΑΒΟΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ                                      2η αίθουσα δεξιά            ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ
64Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ Από : ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ νοτιοανατολική είσοδος ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ
65Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΓΚΑΘΙΑΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΔΟΥΜΠΗΣ – ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ                              2η αίθουσα αριστερά        ΑΓΚΑΘΙΑ
66Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΓΚΑΘΙΑΣ Από : ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΑΡΟΥΛΑ
Εως : ΛΙΝΑΡΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ                              1η αίθουσα δεξιά                   ΑΓΚΑΘΙΑ
67Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΓΚΑΘΙΑΣ Από : ΛΟΛΑ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Εως : ΠΑΠΑΔΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ                              3η αίθουσα δεξιά                    ΑΓΚΑΘΙΑ
68Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΓΚΑΘΙΑΣ Από : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΨΥΡΡΑ – ΑΝΤΩΝΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ            ανατολική είσοδος                 ΑΓΚΑΘΙΑ
69 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗ
70 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ Από : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ – ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΦΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ                            ΚΥΨΕΛΗ
71Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Από : ΑΒΕΤΙΔΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩ
Εως : ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ                              2η αίθουσα αριστερά        ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
72Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Από : ΚΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ                              2η αίθουσα δεξιά        ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
73 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Από : ΑΔΗΛΕΝΙΔΟΥ – ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ           Ν.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
74Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
α) Από : ΑΒΕΤΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                     ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ                                      2η αίθουσα αριστερα              ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
75Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΠΛΑΤΥ Από : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΔΗΣΕΡΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ       ανατολική είσοδος                         2η αίθουσα δεξιά                      ΠΛΑΤΥ
76Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΠΛΑΤΥ Από : ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ       ανατολική είσοδος                         4η αίθουσα δεξιά                      ΠΛΑΤΥ
77Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΠΛΑΤΥ Από : ΚΟΝΔΥΛΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΜΠΟΥΤΖΗΣ – ΣΠΑΘΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ                                    2η αίθουσα δεξιά                           ΠΛΑΤΥ
78Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΠΛΑΤΥ Από : ΜΠΡΙΣΙΜΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ – ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ                                    4η αίθουσα δεξιά                              ΠΛΑΤΥ
79Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΠΛΑΤΥ Από : ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΩΡΑΦΑΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ                                    2η αίθουσα αριστερά                                 ΠΛΑΤΥ
80 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΑΡΑΧΟΣ Από : ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ            ΑΡΑΧΟΣ
81Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΑΡΑΧΟΣ Από : ΛΑΒΑΣΑ – ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΟΥ – ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΟΥ                                    1η αίθουσα δεξιά            ΑΡΑΧΟΣ
82Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΚΛΕΙΔΙ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – ΗΛΙΑΣ
Εως : ΚΑΤΑΦΥΛΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ                                    2η αίθουσα αριστερά            ΚΛΕΙΔΙ
83Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΚΛΕΙΔΙ Από : ΚΑΤΕΡΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ – ΝΑΤΑΛΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ                                    4η αίθουσα αριστερά            ΚΛΕΙΔΙ
84Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΚΛΕΙΔΙ Από : ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
Εως : ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ                                    5η αίθουσα αριστερά            ΚΛΕΙΔΙ
85Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΚΟΡΥΦΗ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ – ΟΛΓΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ                           ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ                                    2η αίθουσα αριστερά            ΚΟΡΥΦΗ
86Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΚΟΡΥΦΗ Από : ΚΑΒΒΑΖΙΔΟΥ – ΣΩΤΗΡΙΑ
Εως : ΜΑΤΡΑΚΑΣ – ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ                           ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ                                    2η αίθουσα δεξιά                     ΚΟΡΥΦΗ
87Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΚΟΡΥΦΗ Από : ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ – ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ                           ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ                                    2η αίθουσα αριστερά            ΚΟΡΥΦΗ
88Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΚΟΡΥΦΗ Από : ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Εως : ΧΩΛΙΔΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ                           ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ                                    4η αίθουσα αριστερά            ΚΟΡΥΦΗ
89Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗ – ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Εως : ΔΟΥΡΑΚΙΔΟΥ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ                                    2η αίθουσα δεξιά            ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ
90Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ Από : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΛΟΥΚΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ                                    2η αίθουσα αριστερά            ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ
91Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ Από : ΜΑΖΙΤΖΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΙΛΟΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ                                    4η αίθουσα αριστερά            ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ
92Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ Από : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΩΜΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                 ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ
93Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – ΟΛΕΓΚ
Εως : ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ                                    2η αίθουσα αριστερά            ΠΛΑΤΑΝΟΣ
94Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ Από : ΚΑΜΑΝΑ – ΑΘΗΝΑ
Εως : ΝΤΕΜΙΝΤΟΚ – ΣΕΡΓΚΕΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ                                    2η αίθουσα δεξιά            ΠΛΑΤΑΝΟΣ
95Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ Από : ΝΤΖΑΛΑΓΕΒ – ΜΑΞΙΜΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ – ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                 ΠΛΑΤΑΝΟΣ
96Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ Από : ΑΖΝΑΟΥΡΟΒΑ – ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
Εως : ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ                                    2η αίθουσα δεξιά            ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ
97Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ Από : ΛΑΚΑΣΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                                ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ
98Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                    2η αίθουσα αριστερά            ΤΡΙΚΑΛΑ
99Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ Από : ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΜΕΛΛΕΡ – ΕΥΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                    1η αίθουσα δεξιά                     ΤΡΙΚΑΛΑ
100Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ Από : ΜΗΝΟΥΔΗ – ΑΓΟΡΩ
Εως : ΣΑΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                    3η αίθουσα δεξιά                     ΤΡΙΚΑΛΑ
101Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ Από : ΣΕΚΙΡ ΟΓΛΟΥ – ΦΕΡΙΓΙΕ
Εως : ΧΩΛΙΔΟΥ – ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                             2η αίθουσα αριστερά         ΤΡΙΚΑΛΑ

 

Το παρόν πρόγραμμα να τοιχοκολληθεί, έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου, των Κοινοτήτων και των συνοικισμών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Προηγούμενο άρθροΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας
Επόμενο άρθροΕντάξεις έργων Δήμων και φορέων της Πέλλας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας