Πράσινο Κίνημα: Πράσινες Πολιτικές για να μην έχουμε κι άλλες τραγωδίες

Η θεομηνία στην Εύβοια δεν είναι μία μεμονωμένη περίπτωση και δυστυχώς θα υπάρξει και συνέχεια.

Τα συστημικά κόμματα εξουσίας ακολουθούν πολιτικοκοινωνικά μοντέλα ανάπτυξης τα οποία είναι ξεπερασμένα και έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση με το περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και επηρεάζει τις ζωές μας, την υγεία μας και την οικονομία. Το Πράσινο Κίνημα παρουσιάζει, επικαιροποιημένες, ξανά παλαιότερες προτάσεις (τις είχαμε αναπτύξει στη ΔΕΘ το 2018), οι οποίες απαιτούν πολιτική βούληση και είναι αναγκαίες για να μην αντιμετωπίσουμε ξανά ανάλογες τραγωδίες.

 Για τα ποτάμια και τα ρέματα:

 Απομάκρυνση όλων των αυθαιρέτων ή «νόμιμων» κατασκευών μέσα και γύρω από τα ρέματα σε επαρκή απόσταση που θα προσδιοριστεί από την οριοθέτησή τους.

Να σταματήσουν οι  εγκιβωτισμοί ρεμάτων γιατί δεν προστατεύουν αντίθετα αυξάνουν τις πιθανότητες  καταστροφικών πλημμυρών όπως της Εύβοιας και της Μάνδρας.

Να σταματήσουν τα αποσπασματικά έργα σε διάφορα σημεία των ρεμάτων Είναι πάντα εργολαβικά,αντιπεριβαλλοντικά, χωρίς μελέτες και περιβαλλοντική αδειοδότηση  και πάντοτε μεταφέρουν το «πρόβλημα» από ένα σημείο του ρέματος  σε ένα άλλο .

Να γίνουν οριοθετήσεις ρεμάτων με κριτήριο την ασφάλεια των πολιτών και την περιβαλλοντική προστασία των ρεμάτων ως οικοσυστημάτων , τέτοιες ώστε οι οριογραμμές να ταυτίζονται κατά το δυνατό με τις οριογραμμές της ιστορικής τους κοίτης .

Για τα δάση και τους ορεινούς όγκους:

Να πραγματοποιηθούν έργα ορεινής υδρονομίας με φυσικά υλικά από τις δασικές υπηρεσίες για συγκράτηση νερού, εδάφους, σπόρων και φερτών υλικών στα ορεινά, με παράλληλη επιτήρηση και ελεγχόμενη επισκεψιμότητα  ώστε να διασφαλίζεται η φυσική αναγέννηση των καμένων αλλά και η προστασία των υγειών δασών.

Να δρομολογηθεί άμεσα η αναβάθμιση, οικονομική στήριξη  και στελέχωση των δασικών υπηρεσιών με στόχο την υλοποίηση όλων των παραπάνω.

Να απαγορευτεί οποιασδήποτε δόμηση και εκμετάλλευση  σε καμένες δασικές εκτάσεις και εκτός οριοθετημένων οικισμών.

Για την κλιματική αλλαγή:

Να προστατευτεί το περιβάλλον  με κατάργηση των πρόσφατα ψηφισθέντων αντιπεριβαλλοντικών  νόμων  Χατζηδάκη (4685/2020) και Οικονόμου (4688/2020) που ανοίγουν το δρόμο στην καταστροφή  του φυσικού πλούτου της χώρας (βουνά, δάση, ποτάμια/ρέματα, ακτές,  προστατευόμενες περιοχές) προς εξασφάλιση πρόσκαιρων οικονομικών συμφερόντων στο όνομα της «ανάπτυξης».

Να σταματήσουν  όλα τα αντιπεριβαλλοντικά έργα που βρίσκονται σε Να δρομολογηθούν μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος όπου έχει ήδη θιγεί  από «φυσικές» καταστροφές, έργα ή ανεξέλεγκτη δόμηση

Να γίνει ουσιαστική αναβάθμιση και στελέχωση των δασικών υπηρεσιών, των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και όλων των υπηρεσιών που μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας και την επίβλεψη των όποιων προστατευτικών μέτρων.