Πλατύ – Σύλλογος Καππαδοκών Πλατέος «Ο ΒΑΡΑΣΟΣ»: Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου ΔΣ

Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου ΔΣ