Πλατύ: Πωλείται στο Πλατύ Ημαθίας (κέντρο) μονοκατοικία σε άριστη κατάσταση.

Πλατύ: Πωλείται στο Πλατύ Ημαθίας (κέντρο) μονοκατοικία σε άριστη κατάσταση.

Πληροφορίες κο Χρήστο στο τηλ. 00491639402576