Πλατύ: Πωλείται αγροτεμάχιο 4000m2 σε προνομιακή θέση στο Πλατύ Ημαθίας με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας

Πωλείται αγροτεμάχιο 4000m2 σε προνομιακή θέση στο Πλατύ Ημαθίας με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας, ρευματοδοτούμενο με 450m2 σταύλο και 150m2 αχυρώνα και δίκτυο νερού. Υπάρχει επίσης σύγχρονη νόμιμη κατοικία 35m2 για τις ανάγκες του ιδιοκτήτη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6973845336.

Φωτο: