Πλατύ: Ι. Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου – Πρόσκληση σε λατρευτικές εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ