Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας κατά τη διεξαγωγή του 3ου Δρόμου Ανακτόρων στη Βεργίνα Ημαθίας

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας 

 Α΄ Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρου 52 παρ. 2 Ν.2696/99 «Περί Κ.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Το υπ΄ αριθμ. 8 από 27-03-2019 έγγραφο – Αίτηση του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Βεργίνας «ΟΙ ΑΙΓΕΣ».
 3. Το υπ΄ αριθμ. 2207 από 01-04-2019 έγγραφο Διεύθυνσης Δασών Ημαθίας/ Δασαρχείο Βέροιας
 4. Το υπ΄ αριθμ. 7616 από 08-05-2019 έγγραφο Δήμου Βέροιας/ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Την υπ΄ αρίθμ. 4842/19/974406 από 09-05-2019 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

και

 Β΄ Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια του 3ου Δρόμου Ανακτόρων στη Βεργίνα Ημαθίας, που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Βεργίνας «ΟΙ ΑΙΓΕΣ» την Κυριακή 12-05-2019, στην ευρύτερη περιοχή Βεργίνας Ημαθίας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Άρθρο 1ο

Την Κυριακή 12-05-2019, κατά τις ώρες 08:30΄ έως 14:00΄:

α) την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, στην οδό Αντιγόνου Γονατά , από το ύψος της Πλατείας Βεργίνας έως τα Ανάκτορα Βεργίνας, καθώς και

β) την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής του εν θέματι Δρόμου, ήτοι :

Πλατεία Βεργίνας – οδός Αντιγόνου Γονατά, από το ύψος της Πλατείας μέχρι τα Ανάκτορα Βεργίνας – Αγροτική οδός Βεργίνας Παλατιτσίων – Δασικό μονοπάτι, από Παλατίτσια προς Βεργίνα και ακολούθως η αντίστροφη διαδρομή, μέσω της οδού Αντιγόνου Γονατά για τον τερματισμό στην Πλατεία Βεργίνας.

Άρθρο 2ο

α) Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

β) Το Τ.Τ. Βέροιας εξουσιοδοτείται στη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας και στην αστυνόμευση τοποθέτησης και εφαρμογής της απαραίτητης σήμανσης, όπου η διοργανώτρια αρχή, θα συνδράμει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα με εθελοντές.

γ) Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα των διοργανωτών και υπό την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας, ενώ η προβλεπόμενη σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05- 2011).

δ) Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα οχήματα των διοργανωτών, τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν ενημέρωσης των επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων, καθώς και των διοργανωτών, ώστε  να διακόπτεται ο αγώνας.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 και 458 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 του Ν.2696/99, όπως ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά τη δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα, από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.   Τμήμα Τροχαίας Βέροιας

 1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας
 2. Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Βεργίνας «ΟΙ ΑΙΓΕΣ» (μέσω Τ.Τ. Βέροιας)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας
 2. ΓΕ.Π.Α.Δ.Κ.Μ.
 3. κ. Δημόσιο Κατήγορο Βέροιας
 4. Δ/νση Δασών Ημαθίας/ Δασαρχείο Βέροιας
 5. Λοιπές Δ/σεις Αξ/κών δ/σίας μας
 6. Παρ΄ημίν Κέντρο R/T

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χρήστος ΣΙΜΟΥΛΗΣ Αστυνομικός Διευθυντής