Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ – Κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Α. Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε
  και ισχύει,
  2. Το άρθρο 17 εδ. 2 και 3 Ν.3212/03 «Περί αρμοδιοτήτων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.»,
  3. Το από 29-11-2007 απόσπασμα Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΓΝΑΤΙΑ
  ΟΔΟΣ Α.Ε.»,
  4. Το υπ’ αριθ. Α362600 από 31-10-2013 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,
  5. Το υπ’ αριθ. Α363844 από 29-11-2013 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,
  6. Την υπ’ αριθ. 2502/2/38-ριη΄ από 30-06-2023 Απόφαση Διευθυντή της Δ.Α. Ημαθίας,
  7. Το υπ’ αριθ. 131481 από 20-12-2023 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,
  8. Την υπ’ αριθ. 4842/23/2563021 από 20-12-2023 Αναφορά – Πρόταση του Τ.Τ.
  Βέροιας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσας
  και
  Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
  των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την κυκλοφορία
  οχημάτων, στους δύο κλάδους κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ
  Πολυμύλου,

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
  Άρθρο 1ο

  Την παράταση της ισχύος της ανωτέρω α/α 6 Απόφασής μας, με τους ίδιους όρους και
  προϋποθέσεις που αυτή είχε εκδοθεί, έως την 30-06-2024 ή έως την έκδοση σχετικής
  Απόφασης από τη Διοικητική Αρχή Σηράγγων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 230/2007,
  εφόσον αυτή εκδοθεί νωρίτερα.
  Άρθρο 2ο
  Α. Για τη διέλευση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων από τις σήραγγες, της
  εδαφικής μας αρμοδιότητας και συγκεκριμένα για τις σήραγγες Σ1, Σ10 και Σ13, οι οποίες
  είναι συνολικού μήκους άνω των 500 μέτρων, τα μέτρα ασφαλείας που θα λαμβάνονται από
  τα ανωτέρω οχήματα ορίζονται ως κάτωθι:
  Θα τηρούν απόσταση ασφαλείας εκατό (100) μέτρων με τα προπορευόμενα αυτών
  κινούμενα οχήματα.
  Σε περίπτωση ακινητοποίησης ή συμφόρησης εντός των σηράγγων, για οποιοδήποτε λόγο,
  θα τηρούν απόσταση ασφαλείας από τα λοιπά οχήματα τουλάχιστον δέκα

  Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_Ψ46Δ46ΜΤΛΒ-ΔΑ4

  Προηγούμενο άρθροΗλίας Τσέχος: Γιαννακοχώρι! Στο Δάσος των Κέδρων
  Επόμενο άρθροΚορυφώνεται η εορταστική αγοραστική κίνηση – Τζίρο πάνω από 4 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο προσδοκούν οι έμποροι