Παράταση αποστακτικής περιόδου στον Ν. Ημαθίας, μικρών αποσταγματοποιών ( Διήμεροι ) 2016-2017

Με  την  6036/25-11-2016  Απόφαση  της  Τελωνειακής  Περιφέρειας  Θέες/νίκης  , παρατάθηκε  το  δίμηνο  απόσταξης  μικρών αποσταγματοποιών  (Διημέρων )  για  το  φορολογικό  έτος  2016-2017  για  τον  νομό  Ημαθίας ,  μέχρι 9-12-2016  ημέρα  Παρασκευή .