Π. Μαντάς για ΤΑΞΙ: Απόσυρση στα 24 έτη για όλα τα οχήματα, πλην των μεγάλων πόλεων

Παρέμβαση ώστε όλα τα ΤΑΞΙ, πλην όσων έχουν έδρα μεγάλες πόλεις, να υπόκεινται σε υποχρεωτική απόσυρση μετά από 24 έτη κυκλοφορίας, πραγματοποίησε ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς με Ερώτησή του προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως σημειώνει ο βουλευτής, παρά τις διάφορες αναστολές εφαρμογής του νόμου για την υποχρεωτική απόσυρση των οχημάτων ΤΑΞΙ με βάση τα έτη κυκλοφορίας, την έδρα και τον κυβισμό τους, ο αρχικός σχεδιασμός του νόμου «δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα σημερινά δεδομένα, κυρίως λόγω του σημαντικού περιορισμού της κίνησης των οχημάτων εξαιτίας της πανδημίας». Ο κ. Μαντάς αναφέρεται ειδικότερα στις μειωμένες φθορές που έχουν υποστεί τα οχήματα τα τελευταία χρόνια, στις ιδιαιτερότητες που έχουν οι οδηγοί ΤΑΞΙ στις μικρότερες επαρχιακές πόλεις, καθώς και στην αρνητική συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης που βάζει πολλούς επαγγελματίες στη «δεινή θέση να επωμιστούν νέα σημαντικά οικονομικά βάρη για την αντικατάσταση των οχημάτων τους».

Ο βουλευτής επίσης αναφέρει ότι ο σημερινός νόμος περιλαμβάνει «ανισορροπίες» και «αδικίες» για πολλούς επαγγελματίες οδηγούς. Ειδικότερα σημειώνει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και προκειμένου να οριστούν τα μέγιστα χρονικά όρια κυκλοφορίας των οχημάτων, λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά και μόνο πληθυσμιακά κριτήρια, ενώ θα έπρεπε να συνυπολογίζονται και άλλα στοιχεία που επηρεάζουν τις μεταφορές των πολιτών, όπως π.χ. η τουριστική κίνηση μιας περιοχής. Όπως τονίζει ο κ. Μαντάς, «αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι έδρες ΤΑΞΙ που είναι κωμοπόλεις των 5 και 10 χιλιάδων κατοίκων, αλλά και οι πρωτεύουσες των νομών με πληθυσμούς των 100 έως και 500 χιλιάδων κατοίκων», οι οποίες περιλαμβάνουν πολύ περισσότερες και μεγαλύτερες υποδομές και έχουν αυξημένες ανάγκες για καθημερινό μεταφορικό έργο.

Με την ερώτησή του ο κ. Μαντάς ζητά να εξεταστεί η προσέγγιση που προτείνουν πολλοί σύλλογοι επαγγελματιών οδηγών ΤΑΞΙ για ενιαία αντιμετώπιση από το κράτος, με την υποχρέωση απόσυρσης για όλες τις έδρες πλην των μεγάλων πόλεων να είναι στα 24 έτη, αντί για τα 20 που ισχύει σήμερα για τις έδρες με πληθυσμό άνω των 3 χιλιάδων κατοίκων. Σύμφωνα με τον βουλευτή, με τον τρόπο αυτό απλοποιείται το νομικό πλαίσιο ακόμα περισσότερο, αντιμετωπίζονται οι τυχόν κατά τόπους αδικίες, αλλά και διατηρούνται οι ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τις πολύ μεγάλες πόλεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Αθήνα, 24/10/2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:   Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή

 

Θέμα: «Αποκατάσταση αδικιών αναφορικά με την απόσυρση ΕΔΧ οχημάτων ΤΑΞΙ»

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Με βάση όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α’/10-4-2012), τα ΕΔΧ αυτοκίνητα ΤΑΞΙ πρέπει να αποσύρονται από την κυκλοφορία ως εξής:

Έτη

κυκλοφορίας

Κυβισμός

(κυβ. εκ.)

Έδρα
15 Έως 1.950 Περ. Αττικής (πλην ΠΕ Νήσων)

Περ. Κεντρ. Μακεδονίας – ΠΕ Θεσσαλονίκης (πλην δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος)

18 Από 1.950 και άνω Περ. Αττικής (πλην ΠΕ Νήσων)

Περ. Κεντρ. Μακεδονίας – ΠΕ Θεσσαλονίκης (πλην δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος)

20 Όλες οι υπόλοιπες περιοχές

με πληθυσμό >=3.000 κατοίκων

24 Όλες οι υπόλοιπες περιοχές

με πληθυσμό <3.000 κατοίκων

Για διάφορους λόγους έχει νομοθετικά πραγματοποιηθεί αναστολή της εφαρμογής του νόμου, παρατείνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις την κυκλοφορία των οχημάτων μέχρι τις 31.12.2022. Προσεγγίζοντας όμως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, γίνεται φανερό ότι ο αρχικός σχεδιασμός του 2012 δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα σημερινά δεδομένα, κυρίως λόγω του σημαντικού περιορισμού της κίνησης των οχημάτων εξαιτίας της πανδημίας. Επιπλέον, πέραν των μειωμένων φθορών που έχουν υποστεί τα οχήματα, οι επαγγελματίες οδηγοί ΤΑΞΙ σε μικρές πόλεις βρίσκονται στη δεινή θέση να είναι αναγκασμένοι να επωμιστούν νέα σημαντικά οικονομικά βάρη για αντικατάσταση των οχημάτων τους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία με αυξημένα κόστη καυσίμων λόγω της ενεργειακής κρίσης, αλλά και περιορισμού του μεταφορικού τους έργου.

Επίσης σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνονται ανισορροπίες και αδικίες λόγω των προβλέψεων του νόμου, ο οποίος βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε πληθυσμιακά κριτήρια, χωρίς να λαμβάνει υπόψη στοιχεία όπως π.χ. την τουριστική κίνηση μιας περιοχής. Κατά συνέπεια αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι έδρες ΤΑΞΙ που είναι κωμοπόλεις των 5.000 και 10.000 κατοίκων με περιορισμένο μεταφορικό έργο, αλλά και οι πρωτεύουσες των νομών με πληθυσμούς των 100.000 έως και 500.000 κατοίκων, οι οποίες περιλαμβάνουν πληθώρα βασικών υποδομών όπως νοσοκομεία, ιατρικές μονάδες, αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία, κλπ. με σημαντικά μεγαλύτερο μεταφορικό έργο.

Μια λύση που θα ικανοποιούσε τους επαγγελματίες οδηγούς και θα εξομάλυνε τις ανισορροπίες θα ήταν η ενσωμάτωση της 3ης κατηγορίας απόσυρσης (20 έτη) στην 4η κατηγορία (24 έτη), έτσι ώστε όλα τα ΕΔΧ οχήματα ΤΑΞΙ με έδρα εκτός των μεγάλων πόλεων να έχουν υποχρέωση απόσυρσης με τη συμπλήρωση 24 ετών κυκλοφορίας. Με την προσέγγιση αυτή προκύπτει περαιτέρω απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, αντιμετωπίζονται οι τυχόν κατά τόπους αδικίες και παράλληλα διατηρούνται οι ειδικές περιπτώσεις των αστικών περιοχών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων, όπου υφίσταται πολύ μεγάλο μεταφορικό έργο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

  1. Εξετάζει η κυβέρνηση την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την απόσυρση των ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ, έτσι ώστε όλα να αποσύρονται στα 24 έτη, πλην όσων δραστηριοποιούνται στις μεγάλες πόλεις και τα οποία χρειάζεται να αποσύρονται νωρίτερα;
  2. Σε ποιες διορθωτικές ενέργειες προσανατολίζεται η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανισορροπίες και αδικίες οι οποίες υφίστανται σήμερα, αναφορικά με την απόσυρση των ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ με βάση μόνο πληθυσμιακά κριτήρια;
  3. Εξετάζεται από την κυβέρνηση η δυνατότητα να δοθεί επιπλέον παράταση στην απόσυρση των ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ όλων των κατηγοριών λόγω της ενεργειακής κρίσης, ανεξάρτητα από τυχόν παρατάσεις που έχουν ήδη δοθεί;

 

  Ο ερωτών βουλευτής
   
  Περικλής Π. Μαντάς

Βουλευτής Μεσσηνίας

 

Προηγούμενο άρθροΕπιβλητική νίκη για τον Ζαφειράκη στα Βριλήσσια! «Έσπασε το ρόδι» με σκορ 28-38
Επόμενο άρθροΠαρουσίαση του βιβλίου “Θάνατος στην Ελλάδα” του Ονούφριου Ντοβλέτη στο βιβλιοπωλείο Επί λέξει