ΟΣΔΕΛ: Το PDLN καταδικάζει την «αρπαγή δικαιωμάτων» της Google

Τις τελευταίες ημέρες, ως απάντηση στη νέα Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (η οποία προβλέπει την υποχρέωση των μεγάλων εταιρειών διαδικτύου να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το περιεχόμενο που διακινούν), η Google έθεσε στους Ευρωπαίους εκδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη  ένα τελεσίγραφο:

Αποδεχτείτε ότι μπορούμε να εμφανίσουμε δωρεάν το περιεχόμενό σας, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμάτων κειμένου, ή η εμφάνιση του περιεχομένου σας στα αποτελέσματα αναζήτησης, θα περιοριστεί σε έναν ανοιχτό σύνδεσμο”.

Επειδή η Google κατέχει δεσπόζουσα θέση (90%+) στην επισκεψιμότητα μηχανών αναζήτησης, οι εκδότες που δεν θα συμμορφωθούν προς την απαίτηση της Google, θα χάσουν σημαντικότατο μέρος της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων τους και θα υποστούν μεγάλες οικονομικές απώλειες.

Το PDLN το θεωρεί αυτό απαράδεκτο τόσο σε ό,τι αφορά το επιχειρείν όσο και από πλευράς δικαίου του ανταγωνισμού. Η Google επιδιώκει να υπονομεύσει τη δημοκρατικά θεσπισμένη νομοθεσία της ΕΕ. Η Google χρησιμοποιεί τις μονοπωλιακές εξουσίες της για την επιβολή μονομερών κανόνων στους εκδότες. Η Google επιδιώκει να διατηρήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο που καταστρέφει τη δημοσιογραφία για χάρη των κερδών της.

Το PDLN υποστηρίζει την ανάληψη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων και κυρώσεων από τις αρχές ανταγωνισμού, τις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις και τους εκδότες. Υποστηρίζουμε πλήρως τις διεθνείς ενώσεις ENPA, NME, EMMA και τους άλλους εκπροσώπους των εκδοτών, καταδικάζοντας τη δράση της Google.

                                                                                   

*Το PDLN (Press Database and Licensing Network) αριθμεί 27 μέλη από 23 χώρες, οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες αδειοδότησης χρήσης του περιεχομένου του Τύπου. Μέλη του PDLN είναι οργανισμοί των ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας κ.α. μεταξύ των οποίων και ο ΟΣΔΕΛ από την Ελλάδα. Ο βασικός σκοπός του PDLN είναι η προστασία και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εκδοτών Τύπου από διάφορους εταιρικούς χρήστες και εταιρείες αποδελτίωσης.

Ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί τα δικαιώματα Ελλήνων δημοσιογράφων και εκδοτών και υποστηρίζει την ενσωμάτωση της Οδηγίας το ταχύτερο δυνατό ώστε να αναγνωριστούν τα δικαιώματα που προβλέπει η Οδηγία στους Έλληνες δικαιούχους και να μπορέσουν να διεκδικήσουν δίκαιη αμοιβή για τη χρήση των έργων τους.