Ο ΥπΑΑΤ, Μ. Βορίδης θέτει εκ νέου σε λειτουργία το ΟΣΔΕ

”ÙÈ„ÏȸÙıÔ ·¸ ÙÁÌ ·Ò‹‰ÔÛÁ Í·È ·Ò·Î·‚fi ÙÁÚ Ì›·Ú ‰ÈÔflÍÁÛÁÚ ÛÙÔÌ œ–≈ ≈–≈,·ÒÔıÛfl· ÙÁÚ Á„ÂÛfl·Ú ÙÔı ’ÔıÒ„ÂflÔı ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ, ‘ÒflÙÁ 26 ÕÔÂÏ‚ÒflÔı 2019 (EUROKINISSI/‘¡‘…¡Õ¡ ÖœÀ¡—«)
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης με απόφασή του θέτει εκ νέου σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) για το 2020.

Η σχετική απόφαση ελήφθη προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ώστε να εξυπηρετηθούν οι παραγωγοί που επιθυμούν την άμεση ολοκλήρωσή της.

Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να καταθέσουν τις αιτήσεις τους εξουσιοδοτώντας ηλεκτρονικά εκπρόσωπο του ΚΥΔ σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο των εξουσιοδοτήσεων.

Συγκεκριμένα, η υποβολή των αιτήσεων στα κατά τόπους ΚΥΔ θα πραγματοποιείται μόνο με απομακρυσμένη επικοινωνία μεταξύ του παραγωγού και των υπαλλήλων των Κέντρων τα δε δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή εναλλακτικά με τη χρήση είτε ταχυδρομείου είτε υπηρεσιών ταχυδιανομής (κούριερ).

Τέλος, για την οριστικοποίηση της δήλωσης απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία μεταξύ εκπροσώπου του ΚΥΔ και αιτούντος.

Σημειώνεται ότι σε ισχύ τίθεται και η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΕΠΕ.