NO FARMERS NO FOOD – Γράφει ο Αντώνης Ευαγγελόπουλος

Διαμαρτυρίες και αγώνες εκατοντάδων χιλιάδων αγροτών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με ένα κοινό σύνθημα.

No farmers

No food

Είναι άραγε απλά ένα σύνθημα;

Αντώνης Ευαγγελόπουλος
Γράφει ο Αντώνης Ευαγγελόπουλος

Παλεύοντας ακόμη να ορθοποδήσουν από τα αλλεπάλληλα σοκ της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, για πολλούς καλλιεργητές και κτηνοτρόφους σε όλη την Ευρώπη, η επιπλέον επιβάρυνση για τον περιορισμό της ρύπανσης είναι «η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι» στα οικονομικά τους. Σε χώρες με τεράστια αγροτική παραγωγή, όπως η Ολλανδία και η Γαλλία, οι αγρότες δηλώνουν απογοητευμένοι από την πίεση που τους ασκούν οι κυβερνήσεις τους να παράγουν λιγότερο μετά από χρόνια ενθάρρυνσης για μεγαλύτερη παραγωγή. Κοπριά χυμένη στις εθνικές οδούς και τρακτέρ παρκαρισμένα κάτω από την πύλη του Βραδεμβούργου συνθέτουν ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία. Εικόνες ασυνήθιστες καταφτάνουν τις τελευταίες ημέρες από τη Γερμανία, την τελευταία – μέχρι την επόμενη τουλάχιστον – χώρα της Ε.Ε που δέχεται την μήνιν των αγροτών εξαιτίας των μέτρων με περιβαλλοντικό πρόσημο ή πρόσχημα, που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις στη γηραιά ήπειρο.

Η αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η δυσαρέσκεια συχνά τροφοδοτείται από την οργή για τις πολιτικές της ΕΕ.

Η ανανέωση περιλαμβάνει την υποχρέωση να αφιερώνεται τουλάχιστον το 4% της καλλιεργήσιμης γης σε μη παραγωγική (αγρανάπαυση) καθώς και την απαίτηση να πραγματοποιούνται εναλλαγές καλλιεργειών (αμειψισπορές) σε ποσοστό 33% (1 χρονιά στις 3 ανά αγροτεμάχιο μάλιστα) μη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, τις αποδόσεις των καλλιεργειών ,την ποιότητα του εδάφους (PH, τύπος εδάφους κ.α) την επάρκεια του νερού και ιδίως τα οικονομικά δεδομένα που συνεχώς μεταβάλλονται λόγω των πολέμων,  της πανδημίας και της συνεχόμενης αστάθειας του χρηματιστηρίου αξιών των εμπορευμάτων. Σε όλα αυτά να προσθέσουμε και την υποχρέωση του παραγωγού που αφορά σε όλα τα αγροτεµάχια ανεξαρτήτως κλίσης, να υφίστανται υποχρεωτική φυτοκάλυψη από 15 Νοεµβρίου έως 15 Μαρτίου.  Η εδαφοκάλυψη περιλαµβάνει φυτικά υπολείµματα ή αυτοφυή βλάστηση ή εφαρμογή  αντίστοιχου οικολογικού προγράµµατος, όπως κάλυψη εδάφους με χειμερινά ψυχανθή αζωτοδεσμευτικά τα οποία δυσκολεύουν σε μεγάλο βαθμό την κατεργασία-προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη χρονιά και εκτοξεύουν το κόστος παραγωγής ακόμη περισσότερο. Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δε συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας τότε εκτός από την ανάκληση των ποσών που δικαιούται, επιβάλλονται και διοικητικές κυρώσεις. Η οργή και η αγανάκτηση λοιπόν κορυφώνονται και έχουν ονοματεπώνυμο.

GREEN DEAL εναντίον αζώτου

6 Φεβρουαρίου 2024 — Η Επιτροπή χαράσσει την πορεία προς τον στόχο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Θέτει ως στόχο τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90 % έως το 2040 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, απηχώντας τις συμβουλές της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (ESABCC) και τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισίου. Είναι άραγε η συμφωνία αυτή αποδεκτή από τους Ευρωπαίους πολίτες; Μήπως υπάρχουν ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν πρώτα πριν αρχίσουμε τις κυρώσεις και τις εξαντλητικές υποχρεώσεις στους πολίτες της Ε.Ε.;

Στην απάντηση αυτή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις που έρχονται από πλευράς τεχνολογίας στη βιομηχανία λιπασμάτων και τις διαπιστώσεις σχετικά με προ’ιόντα τα οποία κατά το παρελθόν έχουν κατηγορηθεί για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς και για τη μόλυνση με νιτρικά στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Τα  προιόντα λίπανσης με παρεμποδιστές/αναστολείς είναι λιπάσματα στα οποία έχουν προστεθεί ένας ή και περισσότεροι αναστολείς αζώτου διακόπτοντας τη δραστηριότητα συγκεκριμένων μικροοργανισμών ή ενζύμων και παρατείνοντας με αυτόν τον τρόπο τον χρόνο κατά τον οποίο το άζωτο του λιπάσματος θα παραμείνει στο έδαφος σε ουρική και αμμωνιακή μορφή. Ένας αναστολέας νιτροποίησης , αναστέλλει τη βιολογική οξείδωση του αμμωνιακού αζώτου (ΝΗ3-Ν) προς άζωτο σε μορφή νιτρώδους (ΝΟ2) επιβραδύνοντας έτσι τον σχηματισμό αζώτου σε μορφή νιτρικού (ΝΟ3). Παράλληλα , εμποδίζει και τη μετατροπή των νιτρικών σε αέριες μορφές του αζώτου από τα βακτήρια του εδάφους κατά τη διαδικασία της απονιτροποίησης. Αντίστοιχα , ένας αναστολέας ουρέασης , αναστέλλει την υδρολυτική δράση του ενζύμου ουρέαση επί της ουρίας (CH4N2O) με κύριο στόχο τη μείωση της πτητικότητας της αμμωνίας. Τα λιπάσματα λοιπόν με αναστολέα διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του αζώτου στα φυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς περιορίζουν τις απώλειες αζώτου και το καθιστούν διαθέσιμο στα φυτα σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες σε θρέψη. Με αυτόν τον τρόπο ειναί βέβαιο πως δεν έχουμε και μόλυνση στο περιβάλλον, από τυχόν αλόγιστη χρήση λιπασμάτων καθώς δε λειτουργεί προσθετικά στο χώμα στην νιτρώδη του μορφή το άζωτο ούτε προχωράει προς τα υπόγεια ύδατα καθιστώντας ακατάλληλο προς πόση το νερό.

Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε οτί το χωμά με αυτη την τεχνολογία λίπανσης και εφαρμόζοντας κάτα γράμμα τους κανόνες της ορθής γεωργικής πρακτικής, την ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών, με βαση τα εγκεκριμένα μέσα φυτοπροστασίας απο την Ε.Ε είναι το λιγότερο επιβαρυμένο στοιχείο της περιβαλλοντος απο τα τρία, αέρας, νερό , χώμα  γεγονός που αρχικά κάνει τους αγρότες της Ε.Ε αρχικά να απορούν με τις αποφάσεις του Παρισίου και έπειτα να διαμαρτύρονται και να οδηγούμαστε σε αύτες τις πρωτόγνωρες αντιδράσεις.

Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν οι αγρότες βλέπουν το καθαρό τους εισόδημα να μειώνεται δραματικά, μια μείωση της τάξης του 30%-40% μόνο από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Ο πληθωρισμός στις αγορές των γεωργικών εφοδίων μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει ξεφυγει σε αστρονομικά ποσά, καθώς και το κόστος ενέργειας (ντίζελ και ρεύματος).

Οι όποιες φοροελαφρύνσεις ή κουπόνια προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση μοιάζουν με σταγόνα στον ωκεανό. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μια αύξηση της τάξεως του 200% στην KW, η κυβέρνηση σχεδόν ειρωνικά σκοπεύει να αντισταθμίσει με 10% έκπτωση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το κόστος ζωής όπως όλοι οι πολίτες ξέρουν και ζούνε καθημερινά έχει αυξηθεί σημαντικά, το κόστος δανεισμού από τις τράπεζες κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, το εισόδημα των αγροτών εξανεμίζεται. Το κερασάκι στην τουρτα έρχονται να βάλουν οι εισαγωγές αγροτικών προιόντων απο τις Τρίτες Χώρες . Πρόκειται για εισαγωγές τροφίμων κατά κύριο λόγο στην αγορά από χώρες που χρησιμοποιούνται παλαιάς τεχνολογίας λιπάσματα και φάρμακα μεγάλης υπολλειματικότητας στο τρόφιμο όπου με την ανεξέλεγκτη χρησή τους ,όχι μόνο μολύνουν το περιβάλλον αλλά ειναι πολυ επικίνδυνα για την υγεία του καταναλωτή.

Η Ευρώπη εδώ σιωπά.

Κάποτε λέγαμε οτι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Σήμερα και μετά τα ημίμετρα που πάρθηκαν στις 26/2/2024 στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ που δεν εδώσαν λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα μπορούμε πλέον να πούμε με σιγουριά πως η μείωση της αγροτικής παραγωγής, κατ’επέκταση και των αγροτών ειναι δεδομένη. Μόνο ασχολίαστη θα μπορούσαμε να αφήσουμε την παρουσία του Έλληνα Υπουργού Γεωργίας στο Συμβούλιο Υπουργών καθώς οι αλλαγές που έγιναν αφορούσαν μόνο τα κράτη μέλη της Βόρειας Ευρώπης. Καθώς φαίνεται το ίδιο ασήμαντη και αδιάφορη υπήρξε η παρουσία του Έλληνα Υπουργού και για τους Ευρωπαίους εταίρους.

Σήμερα η Ευρώπη τρώει τα παιδιά της. Και τα παιδιά της, όχι πολύ μακριά από σήμερα θα έρθουν αντιμέτωπα με την επισιτιστική κρίση.

Τελικά ποιο είναι το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη το 2024;

NO FARMERS NO FOOD

Προηγούμενο άρθροΠοιες μειώσεις θα αρχίσουν να βλέπουν από σήμερα οι καταναλωτές στα ράφια των σούπερ μάρκετ
Επόμενο άρθροΚλειδί η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής υπεροχής στα προηγμένα υλικά – Ο ρόλος της Ελλάδας – Γράφει ο Χρήστος Παγώνης