Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα, 1η Αυγούστου -Τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ, 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 20:00)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 01 Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσών άρδευσης του έτους 2015 σε δημότες της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΡΩΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ”
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. Και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΟΥ»
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ» (Α.Μ. 35/2014)
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου :«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΠ Δ.Ε. ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ »(ΑΜ 49/2015).
 8. Λήψη απόφασης για την προέγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». Α.Μ. 22/2015. ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. 19096/04-07-2016 αίτηση του αναδόχου.
 9. Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας.
 10. Β΄ Tροποποίηση της αριθ. 263/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (άρθρο 76 ν. 3852/2010)
 11. Λήψη απόφαση για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός του κατ/τος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» της εταιρίας «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ Ο.Ε.».
 12. Λήψη απόφαση για την χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός του κατ/τος της εταιρίας «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΊΔΗΣ Ο.Ε.»
 13. «Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Βαρσαμοπούλου Αμυγδαλή του Θωμά».
 14. «Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Παράσχο Νικόλαο του Αθανασίου».
 15. «Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών».
 16. «Διαπίστωση λήξης ισχύος της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών του Γιαννόπουλου Δημήτριου του Βασιλείου»
 17. Αποστολή της υπ’αριθ. 77/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης Δ.Σ με θέμα «Λήψη απόφασης για 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».
 18. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της πλατείας του πρώην Δημαρχείου Μελίκης για υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του Μελικιώτικου πανηγυριού 2016 στους συλλόγους:

α. Λαογραφικό Όμιλο Μελίκης και Περιχώρων( Λ.Ο.Μ.Π.)

β. Μορφωτικό Αθλητικό Όμιλο Μελίκης ΄΄ ΦΙΛΙΠΠΟΣ΄΄

 1. «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α οικονομικού έτους 2016».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ

Προηγούμενο άρθροΆκου Αλέξη… – Γράφει ο Νίκος Γ. Σακελλαρόπουλος
Επόμενο άρθροΕλληνική Αστυνομία – Δελτίο αδικημάτων και συμβάντων τελευταίου 24ωρου Κεντρικής Μακεδονίας