Να στηριχθεί η βιομηχανία της βόρειας Ελλάδας – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Με βάση τα πλέον πρόσφατα επίσημα στοιχεία που αφορούν τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα προσωπικό και έχουν έδρα σε μία από τις τέσσερις περιφέρειες της βόρειας Ελλάδας το 25,5% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της μεταποίησης στη χώρα παράγεται στη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρει μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας

Επίσης στην ίδια μελέτη καταγράφεται ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας πραγματοποιούν το 13,5% του κύκλου εργασιών της μεταποίησης και απασχολούν το  28,8% του εργατικού δυναμικού της μεταποίησης στη χώρα. Από τη μελέτη της τομεακής διάρθρωσης της οικονομίας για τη Βόρεια Ελλάδα από το 2000 έως και το 2015 (ΕΛΣΤΑΤ) παρατηρείται σταδιακή ανάκαμψη της μεταποίησης από το 2010 και μετά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015 η μεταποίηση δημιουργεί το 11% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στη Βόρεια Ελλάδα, ποσοστό που υπολείπεται μόλις κατά 1% σε σχέση με την αντίστοιχη συνεισφορά της μεταποίησης το 2000.

Η βόρεια Ελλάδα αποτελούσε και αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Δυστυχώς όμως η πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη βόρεια Ελλάδα έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα, μετά από 10 και πλέον χρόνια βαθιάς οικονομικής κρίσης. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην βόρεια Ελλάδα.