Ι.Ν. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ: Πρόσκληση σε λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη εορτή της Γεννήσεως της Θεοτόκου

Πρόσκληση σε λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη εορτή της Γεννήσεως της Θεοτόκου