Το μεγάλο αγκάθι των εξαγωγών – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για νέες εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες… μένουν από καύσιμα σχεδόν δύο χρόνια μετά από την πρώτη «έξοδό» τους στις αγορές του κόσμου.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με εκπροσώπους των εξαγωγέων η απουσία της τραπεζικής χρηματοδότησης και τα capital controls αποτελούν τα μεγαλύτερα εμπόδια στον δρόμο των νέων εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες προσπαθούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές. Πρόκειται κυρίως για μικρές Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), που διαθέτουν μικρά κεφάλαια, επενδύσουν σε συγκεκριμένες αγορές αλλά η έλλειψη ρευστότητας τις οδηγούν να εγκαταλείψουν, πολλές φορές σε διάστημα λίγων μηνών, την εξαγωγική τους προσπάθεια.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, εκτιμάται ότι περίπου το 20% των νέων εξαγωγικών  επιχειρήσεων διακόπτουν τις εξαγωγές τους, λόγω έλλειψης ρευστότητας.