Με απόφαση του ΣτΕ δήμαρχος του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας παραμένει ο Παναγιώτης Γκυρίνης – Η απόφαση ΣτΕ

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δήμαρχος στο Δήμο Αλεξάνδρειας του νομού Ημαθίας παραμένει ο Παναγιώτης Γκυρίνης και κατά συνέπεια δεν θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικές εκλογές την 7η Απριλίου, όπως είχαν προκηρυχθεί. 

Ειδικότερα,     το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέτρεψε απόφαση του  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας που είχε κρίνει  ότι κακώς ο συνδυασμός «Μαζί ΑλλάΖΟΥΜΕ» με επικεφαλής την Δώρα  Κουρκουτά, δεν είχε ανακηρυχθεί τον περασμένο Αύγουστο από το Πρωτοδικείο υποψήφια,  με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συμμετάσχει στις δημοτικές εκλογές της 8ης  Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών στο Δήμο Αλεξάνδρειας ,ο Παναγιώτης Γκυρίνης  («Ώρα Ευθύνης») είχε λάβει ποσοστό 79,73% και είχε ανακηρυχθεί δήμαρχος.

Ο κ. Γκυρίνης μετά την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας να αναιρεθεί η πρωτόδικη απόφαση.

Σήμερα, το Γ΄Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Διομήδη Κυριλόπουλο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Βασίλη Ανδρουλάκη, έκανε δεκτή την αίτηση του κ. Γκυρίνη, ανατρέποντας την πρωτόδικη απόφαση.

Η πρωτόδικη απόφαση  είχε κρίνει ότι ακόμη και εκπρόθεσμες παραιτήσεις ανδρών υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να θεραπεύσουν παράβαση ποσοστώσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών.

    Ακόμη, το ΣτΕ έκρινε  ότι οι παραιτήσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας κατάρτισης των συνδυασμών δεν είναι παραδεκτές, δεν λαμβάνονται υπόψη από το Πολιτικό Πρωτοδικείο κατά την ανακήρυξη των συνδυασμών και δεν θεραπεύουν παραβάσεις ποσόστωσης ανδρών και γυναικών.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ

28/03/2024

Σ.τ.Ε. 403/2024 επταμ.

Πρόεδρος: Διομήδης Κυριλλόπουλος, Αντιπρόεδρος

Εισηγητής: Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλος της Επικρατείας

Νόμιμες οι εκλογές στον Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Αναιρέθηκε η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία είχε κριθεί ότι οι δημοτικές εκλογές θα έπρεπε να επαναληφθούν.

Με την απόφαση Σ.τ.Ε. 403/2024 επταμ. Κρίθηκε ότι σύμφωνα με τον νόμο μετά την πάροδο της προβλεπόμενης στον νόμο προθεσμίας για την οριστική υποβολή των συνδυασμών (δηλ. μετά τις 31 Αυγούστου του έτους των δημοτικών εκλογών), «καμία μεταβολή» της δηλώσεως δεν επιτρέπεται. Ως μεταβολή νοείται οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στους δηλωθέντες οριστικώς συνδυασμούς, είτε αυτή αφορά αντικατάσταση ή προσθήκη νέου υποψηφίου, είτε ανάκληση δηλώσεως υποψηφιότητας υποψηφίου (παραίτηση). Η μόνη εκ του νόμου δυνατότητα μεταβολής της οριστικώς υποβληθείσας δηλώσεως αφορά την αντικατάσταση παραιτουμένου ή αποβιώσαντος υποψηφίου δημάρχου πριν από τις εκλογές, ακόμα και αν η παραίτηση ή ο θάνατος επέλθουν μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας υποβολής. Η παραίτηση ή ο θάνατος υποψήφιου δημοτικού συμβούλου δεν μπορεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των συνδυασμών, να θεραπεύσουν πλημμέλειες του συνδυασμού οι οποίες συνέτρεχαν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και αφορούσαν το γεγονός ότι ο συνδυασμός δεν περιελάμβανε τον ελάχιστο απαιτούμενο από την εκλογική νομοθεσία αριθμό γυναικών υποψηφίων. Ο νομοθέτης απαγορεύοντας την οποιαδήποτε μεταβολή των οριστικώς υποβληθεισών δηλώσεων αποβλέπει στη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και στην απρόσκοπτη επεξεργασία των δηλώσεων υποψηφιότητας εκ μέρους του αρμοδίου πολιτικού δικαστηρίου πριν την οριστική ανακήρυξη των συνδυασμών, στις 10 Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Το Σ.τ.Ε. αναίρεσε απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας που είχε κρίνει τα αντίθετα, ότι δηλαδή μετά την οριστική υποβολή των συνδυασμών (που κατά τον νόμο γίνεται μεχρι τις 31 Αυγούστου), είναι νόμιμη η παραίτηση ανδρών υποψηφίων που αποβλέπει στη θεραπεία της πλημμέλειας που συνέτρεχε κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των συνδυασμών και συνίστατο στη μη συμμετοχή του ελάχιστου απαιτούμενου από τον νόμο αριθμού γυναικών υποψηφίων. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο έκρινε ότι παρά τον νόμο δεν είχε ανακηρυχθεί ο συνδυασμός «Μαζί αλλάΖΟΥΜΕ» και δεν του είχε επιτραπεί η συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023, και, τέλος,  ακύρωσε τις εκλογές στον Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας και διέταξε την επανάληψή τους. Μετά την αναίρεση της αποφάσεως αυτής, δεν θα διεξαχθούν εκ νέου δημοτικές εκλογές.-

Προηγούμενο άρθροΑλεξάνδρεια : Νόμιμες οι εκλογές. Η απόφαση του ΣτΕ
Επόμενο άρθροΕπιδόματα 282 εκατ. ευρώ καταβάλλονται αύριο από ΟΠΕΚΑ