Λιανοβέργι: Υποδοχή λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Τα Ιερά λείψανα Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως  Του Σωτήρος