Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

Διευκρινήσεις αναφορικά με τους τρόπους βέλτιστης δυνατής στελέχωσης της νεοϊδρυθείσας τον Νόμο για το Επιτελικό Κράτος (ν. 4622/2019) Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ),

ζητώ από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών συνυπογράφοντας σχετική Ερώτηση της συναδέλφου μου από τη ΝΔ κ. Έλενας Ράπτη.

Πιο συγκεκριμένα, ζητούμε από τον Υπουργό να εξετάσει ενδεχόμενη τροποποίηση του άρθρου 96 του σχετικού νόμου, προκειμένου να αποσπαστεί στην ΕΑΔ το επίλεκτο σώμα των περίπου 30 Οικονομικών Επιθεωρητών που επί του παρόντος υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου.

Όπως επισημαίνουμε, επειδή επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι η πάταξη της διαφθοράς με τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού μηχανισμού, είναι σημαντικό η νέα δομή να συμπεριλαμβάνει τους εν λόγω Οικονομικούς Επιθεωρητές, καθώς πρόκειται για δημόσιους λειτουργούς υψηλών προσόντων και τεράστιας εμπειρίας στη διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων, με πολύ σημαντικό ρόλο στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.