Λαογραφικός Όμιλος το Ρουμλούκι: Παραδοσιακή βραδιά στον Άγιο Αλέξανδρο

Λαογραφικός Όμιλος ντόπιων Αλεξάνδρειας και περιχώρων το Ρουμλούκι: Παραδοσιακή βραδιά στον Άγιο Αλέξανδρο