Κτηνοτροφία: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο : Κτηνοτροφικές πληρωμές ανάλογες με τη βελτίωση διαβίωσης των ζώων

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται σε δράσεις για την ενίσχυση των δεσμών της ευζωίας των κτηνοτροφικών ζώων και της αγροτικής πολιτικής. Μια έκθεση που θα συζητηθεί πολύ,  κατατέθηκε προχθές ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήδη υπουργοί και στελέχη επιτροπών έχουν παρουσιάσει τις δικές του τοποθετήσεις πάνω στο θέμα.

Άλλωστε οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι και ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την καλή διαβίωση των ζώων, αφού η ΕΕ διαθέτει μερικά από τα υψηλότερα στάνταρτ ευζωίας των ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην έκθεση τονίζεται ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των ελέγχων και ότι η χρηματοδότηση της ΚΑΠ, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικότερα για την προώθηση και αναζήτηση καινοτόμων προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων.

Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης,  αφού υπάρχουν αδυναμίες όπως η μεταφορά ζώντων ζώων σε μεγάλες αποστάσεις που τους δημιουργούν  μεγάλο stress , η σφαγή ζώων χωρίς αναισθητοποίηση, ο ευνουχισμός τους, η μερική αποκοπή της ουράς των χοίρων,  η μεταχείριση των χοιρομητέρων, τα ζώα που μεγαλώνουν ακόμα σε κλουβιά κλπ.

Οι αδυναμίες μπορούν να εκλείψουν με την ανάλογη κατάρτιση των κτηνοτρόφων πολιτών της ΕΕ. Επίσης με τα σχέδια ανάπτυξης της υπαίθρου θα βοηθήσουν στη βελτίωση της καθημερινότητας  των ζώων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης χορηγήθηκαν 1,5 δις. ευρώ σε 18 χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα.

Η επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα πρέπει να διατηρήσει και να εντείνει τη σχέση μεταξύ αγροτικών πληρωμών και βελτίωσης της διαβίωσης των κτηνοτροφικών ζώων.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ