Κτηνοτροφία – Αγροτικά: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Από τις 2 Σεπτεμβρίου  ξεκίνησαν οι εγγραφές και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, για τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, που γίνονται από τη σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως στη Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (κτίριο Princeton, 3ος όροφος, εντός της Σχολής).

Για τον α’ κύκλο μαθημάτων από 2 Σεπτεμβρίου έως 27 Σεπτεμβρίου 2019 (από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 08:30-17:00). Σε ανέργους, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ προσφέρεται έκπτωση.

Τα μαθήματα είναι υψηλού επιπέδου και έχουν βιωματικό χαρακτήρα και πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ρerrotis College, αλλά και στο Εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Η διδακτέα ύλη έχει θεωρία και πρακτική άσκηση όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση.

Για το χειμερινό εξάμηνο οι ειδικότητες που αφορούν στην κτηνοτροφία και στη τυροκομία είναι πολλές.

Υπάρχουν τμήματα γαλακτοκομίας, επαγγελματικής τυροκομίας, διαχείρισης αγελαδοτροφικής μονάδας, διαχείρισης προβατοτροφικής μονάδας,  τεχνητή σπερματέγχυση,  ερασιτεχνική τυροκομία, μελισσοκομία, σύγχρονες τάσεις προώθησης αγροτικών προϊόντων, επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια ύλη που θα καλύψουν τα τμήματα:

  • Διαχείρισης Αγελαδοτροφικής Μονάδας

Το σεμινάριο εφοδιάσει τους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν τις πρακτικές εφαρμογές διαχείρισης μιας αγελαδοτροφικής μονάδας. Έμφαση θα δοθεί στις πρακτικές μεθόδους διαχείρισης κοπαδιού, στην αναπαραγωγή και γενετική βελτίωση, τη διατροφή, στις σταυλικές εγκαταστάσεις, την πρόληψη και υγιεινή του κοπαδιού, καθώς και στη διαχείριση αποβλήτων.

  • Επαγγελματική Τυροκομία

Το Σεμινάριο  εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη μεταποίηση γάλακτος και την παραγωγή τυριών σύμφωνα με του Κανονισμούς, τα διεθνή πρότυπα και την Ελληνική Νομοθεσία. Θέματα που αναπτύσσονται είναι παραγωγή του γάλακτος και  συνθήκες παραγωγής του, η σημασία της α’ ύλης, οι φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος, οι κανόνες ατομικής υγιεινής και υγιεινής χώρων για την παραγωγή γάλακτος, οι χώροι και ο εξοπλισμός τυροκομείου σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, τα διεθνή πρότυπα και την Ελληνική Νομοθεσία. Επίσης πραγματοποιούνται τυροκομήσεις στο Εκπαιδευτικό Τυροκομείο της Σχολής όπου αναπτύσσονται οι τεχνικές παραγωγής παραδοσιακών τυριών άλμης, παραδοσιακών σκληρών τυριών, τυριών πλαθόμενης τυρομάζας, τυριών τυρογάλακτος και άλλων εγχώριων τυριών αλλά και τυριών ξενικής προέλευσης.

Επίσης, πραγματοποιούνται εργαστηριακά μαθήματα για την παρασκευή γιαούρτης και παγωτού και αναλύσεις γάλακτος και τυριών, παρασκευάζεται άλμη, γίνεται οργανοληπτικός έλεγχος τυριών. Επιπλέον, γίνεται ανάλυση των Τροφοδηλητηριάσεων, των παθήσεων των τυριών και εξετάζεται η πρόληψη και η αντιμετώπιση τους ενώ γίνεται επίδειξη των χώρων και της διάταξης εξοπλισμού του γαλακτοκομείου και τυροκομείου. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για την τυποποίηση των προϊόντων, τη συσκευασία, και την αποθήκευση τους και την κοστολόγηση της α’ ύλης. Στο τέλος του προγράμματος πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τυροκομικές μονάδες.

Προηγούμενο άρθροΚτηνοτροφία: Μεγάλη η ζήτηση για το πρόβειο γάλα χωρίς ανάλογη αύξηση της τιμής
Επόμενο άρθροΠρώτη φάση πλήρωσης κενών στα σχολεία με πρόσληψη 20.558 αναπληρωτών