ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Πρόσκληση για την ημερίδα με θέμα σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ και επιπλοκές

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Ημερίδα με θέμα σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ και επιπλοκές