Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, έτους 2021.

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 10της Φ.251/25089/Α5/20-2-2020 (ΦΕΚ 643 Β ́/2020) Υ.Α.«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α ́) και με το άρθρο 165 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α ́).»

2.Τις διατάξειςτου Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Τις διατάξεις του Νόμου Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α ́).

4.Τις διατάξεις του ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α ́) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) έτους 2021,ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00π.μ.Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3)ώρες.Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεωνείναι κοινά για όλους τους υποψηφίους από τα ημερήσια καιεσπερινά ΓΕΛ

Προηγούμενο άρθροΠρόσκληση_Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (Τετάρτη 19.05.2021)
Επόμενο άρθροΑνοίγει τις «πύλες» της, στις 29 Μαΐου, η 12η Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου Νάουσας (Σάββατο 29 Μαΐου – Κυριακή 6 Ιουνίου)