Καταθέτουν πινακίδες για να γλιτώσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Περισσότερες από 120.000 πινακίδες οχημάτων κατατέθηκαν το 2018, σύμφωνα με εκτιμήσεις εφοριακών, όσες περίπου και το 2017.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας

Σε αντίθεση όμως με το παρελθόν, όπου οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων έθεταν σε ακινησία το δεύτερο ή το τρίτο αυτοκίνητο που είχαν στην οικογένειά τους, πλέον αρκετοί παραδίδουν στην εφορία και τις πινακίδες του μοναδικού οχήματος που διαθέτουν. Και φυσικά, ο λόγος όπου χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων καταθέτουν τις πινακίδες είναι για να γλιτώσουν τα τέλη κυκλοφορίας αλλά και το υπόλοιπο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η συντήρηση ενός οχήματος.

Έτσι πολλοί αναμένεται και φέτος να προμηθεύονται για λίγους μήνες τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους πληρώνοντας τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας.