Καταθέτουν πινακίδες για να γλιτώσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Περισσότερες από 120.000 πινακίδες οχημάτων κατατέθηκαν το 2018, σύμφωνα με εκτιμήσεις εφοριακών, όσες περίπου και το 2017.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας

Σε αντίθεση όμως με το παρελθόν, όπου οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων έθεταν σε ακινησία το δεύτερο ή το τρίτο αυτοκίνητο που είχαν στην οικογένειά τους, πλέον αρκετοί παραδίδουν στην εφορία και τις πινακίδες του μοναδικού οχήματος που διαθέτουν. Και φυσικά, ο λόγος όπου χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων καταθέτουν τις πινακίδες είναι για να γλιτώσουν τα τέλη κυκλοφορίας αλλά και το υπόλοιπο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η συντήρηση ενός οχήματος.

Έτσι πολλοί αναμένεται και φέτος να προμηθεύονται για λίγους μήνες τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους πληρώνοντας τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας.