ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας: Δήλωση συμμετοχής για λουτροθεραπεία και διακοπές στη θάλασσα

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας κος Παντόπουλος Αθανάσιος γνωστοποιεί στα Μέλη του ΚΑΠΗ και στους δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας που ανήκουν στην τρίτη ηλικία,

ότι εάν θέλουν να συμμετάσχουν στα Λουτρά (λουτρική περίοδος 2019) και στις Διακοπές στη θάλασσα που θα οργανώσουν τα ΚΑΠΗ το καλοκαίρι του 2019, πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έγκαιρα στην Κοινωνική Λειτουργό των ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από σήμερα 6 Μαΐου έως και 7 Ιουνίου 2019.

Για την εγγραφή στα λουτρά απαιτείται:

  • Ταυτότητα μέλους του ΚΑΠΗ με τακτοποιημένη την οφειλή του 2019
  • Έγκριση Ιατρού για Λουτροθεραπεία

Τηλέφωνο των ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας για πληροφορίες: 2333026743