Κ.Υ. Αλεξάνδρειας: Ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων

Ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σύμφωνα με το ΦΕΚ2767/Β’/7.7.2020