Κ.Υ.Α: Λειτουργία τηλεφωνικής βοήθειας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

To Κ.Υ.Α με γνώμονα το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης προς όλους τους πολίτες του Δήμου Αλεξάνδρειας

 

και με αφορμή την πανδημία από κορονοϊό ανακοινώνει την λειτουργία τηλεφωνικής βοήθειας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης που θα παρέχεται από την ψυχοκοινωνική υπηρεσία του Κέντρου Υγείας και από άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό.

Τηλ. Επικοινωνίας : 23333 50035.